cart
0

Identifying the author of an anonymous diary from the Holocaust in Hungary

Nový příspěvek EHRI Document Blogu navazuje na výzkum deníku anonymního maďarského židovského autora z válečné Budapešti. Při pátrání po totožnosti autora byly využity indicie v textu deníku, fotografie vložené mezi stránky, záznamy ze sčítání lidu a školní záznamy. Toto úspěšné pátrání vedlo nejen k odhalení jména autora deníku Jenő Politzera, čímž se výzkum rozšířil a stal se osobnější, ale stal se také příkladem nadnárodní povahy výzkumu holokaustu. Příspěvek také poukazuje na etické výzvy při práci s osobními dokumenty, jako jsou deníky, u nichž se nikdy nepředpokládalo, že budou zveřejněny.

Příspěvek naleznete zde: https://blog.ehri-project.eu/2023/03/01/diary-from-the-holocaust-in-hungary

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.

Fotogalerie