cart
0

HistoryLab. Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny

Aplikace HistoryLab podporuje badatelskou výuku s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou gramotnost.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je účastníkem projektu č. TL01000046 Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti, řešeného s podporou Technologické agentury ČR.

https://historylab.cz/

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #