cart
0

František Hoffmann devadesátiletý

Dlouholetý pracovník Oddělení pro soupis a studium rukopisů A AV ČR PhDr. František Hoffmann, CSc. (nar. 23. 2. 1920 v Litomyšli), přední český kodikolog, archivář a historik středověkého města, oslavil významné životní jubileum v Jihlavě slavnostní prezentací knihy František Hoffmann devadesátiletý.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #