cart
0

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI) zveřejnila online Edici raných svědectví o holocaustu

Navzdory rozšířené představě nebyl holocaust po skončení druhé světové války obklopen mlčením. Nová online Edice raných svědectví o holocaustu (Early Holocaust testimony) vydaná EHRI ukazuje, jak židovští přeživší a aktivisté vytvořili unikátní soubor dokumentů v době, kde byla vzpomínka na pronásledování stále bezprostřední a nezpracovaná. Ještě před tím, než si založili nové domovy, často stále trpící nemocemi a během pátrání po svých příbuzných, dokumentovali přeživší deportace, vraždění svých rodin a komunit, a zaznamenávali jména pachatelů.

Odhaduje se, že v Evropě, v Palestině / Izraeli, ve Spojených státech a jinde bylo zaznamenáno na 18 000 svědectví. Některá byla shromážděna v rozsáhlých dokumentačních projektech, jiná vznikala z iniciativy jednotlivců, kteří vzdávali hold zničeným židovským komunitám. Některá svědectví byla založena na propracované metodologii, zatímco jiná vznikla s omezenými znalostmi a pouze s krátkou přípravou.

Pro Evropskou infrastrukturu pro výzkum holocaustu (EHRI) je raná dokumentace holocaustu zásadním tématem, které je v souladu s kritickým přístupem k pramenům holocaustu a jejich historii, stejně jako zaměřením na dokumenty vytvořené „obětmi“. V České republice se na přípravě edice podílelo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR.

Edice raných svědectví o holocaustu EHRI zpřístupňuje 89 pečlivě vybraných a editovaných dokumentů, a upozorňuje tak na nedostatečný zájem o velké množství dostupných svědectví. Propojuje dokumenty pocházející z několika zemí a uchované v pěti archivech: Wiener Holocaust Library v Londýně, Jad vašem v Jeruzalémě, Židovského historického institutu ve Varšavě, Maďarského židovského archivu v Budapešti a Židovského muzea v Praze. Vedle anglického překladu zahrnuje edice všechny dokumenty také v původních jazycích. Digitální platforma umožňuje v budoucnosti edici i nadále rozvíjet a EHRI ji bude doplňovat o další svědectví.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #