cart
0

Edukační program pro střední školy: Volební kultura v Praze (1918–2018)

Ve dnech 14. a 15. 11. 2018 proběhne na půdě Vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., konference Volební kultura v Praze (1918-2018).

Introdukcí ke konferenci byl edukační program pro studenty pražských středních škol, jehož se v úterý 6. 11. 2018 v atriu VŠ CEVRO Institut, z. ú., zúčastnilo takřka osm desítek středoškolských studentů z Arcibiskupského gymnázia v Praze a Gymnázia Evolution Jižní město s pedagogickým doprovodem.

V třídílném programu před téměř zaplněným auditoriem vystoupila PhDr. et. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., z MÚA AV ČR, Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., prorektor VŠ CEVRO, z. ú., a Mgr. Tomáš Chalupa.

Studenti si z programu odnesli edukační materiál s odbornými texty Mgr. Pavla Fabiniho, doc. PhDr. Stanislava Holubce, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Jakuba Charváta, Ph.D., a PhDr. Petra Sokola, Ph.D. Edukační materiál a program připravil a dopolednem provázel doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Akce se uskutečnila s grantovou podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

Program

Fotogalerie