cart
0

Dokončen projekt „Edvard Beneš, Němci a Německo“

Edvard Beneš jako jedna z nejvýznamnějších postav moderních československých i evropských dějin byl a často stále je nahlížen optikou svého postoje k německé otázce. Toto téma v této šíři poprvé kriticky zpracovává pětisvazková edice Edvard Beneš, Němci a Německo. Časové rozmezí od konce 19. století až do roku 1938 umožňuje reprezentativní zachycení a rozbor Benešových názorů a postojů k Němcům, a to jak v Německu, tak v Rakousku a pochopitelně i v českých zemích. Edice končí krizí druhé poloviny třicátých let, která vyústila ve fatální rozchod Čechů a Němců.

Náročný ediční počin, podpořený Grantovou agenturou ČR (projekt č. GAP410/10/1273), byl připraven v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Výběrová edice přináší řadu dosud nezveřejněných dokumentů z českých i zahraničních archivů. Každý svazek je uveden odbornou studií a vybaven rozsáhlým poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem. Editory jednotlivých svazků byli Dagmar Hájková, Pavel Horák, Ota Konrád, Miroslav Kunštát, Eva Hajdinová, Jana Malínská, Richard Vašek, Vojtěch Kessler a Michal Pehr.

Vedle tohoto rozsáhlého edičního výstupu vzniklo několik dalších knih (Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915–1918) nebo publikace Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, vydaná ve spolupráci s Collegiem Carolinem v Mnichově), a řada dílčích studií v časopisech a odborných publikacích. V rámci grantu byly též uspořádány dvě mezinárodní konference, proběhl rozsáhlý cyklus přednášek (celkem 23 prezentací) za účasti domácích i zahraničních odborníků. Připraven byl rovněž anotovaný seznam pramenů a výběrová článková bibliografie Edvarda Beneše ze sledovaného období.

Vzhledem k šíři publikovaných dokumentů mohou edici využívat čeští i zahraniční historici zabývající se nejen vlastní tématem vztahu Edvarda Beneše k Němcům a Německu, ale i obecněji problematikou československé zahraniční politiky, pro niž hrálo dané téma ve sledovaném období zásadní roli.

Edice samotná i řešení projektu napomohly zasadit problematiku dějin českých zemí, respektive dějin Československa v první polovině 20. století do širšího mezinárodního kontextu a naznačily možnosti dalšího výzkumu.

Nejdůležitější publikační výstupy projektu

Fotogalerie