cart
0

Děkovný list AV ČR pro Květu Valentovou


Dlouholetou práci pro ústavy Akademie věd České republiky ocenil její předseda prof. Jiří Drahoš, když ve středu 27. dubna 2016 udělil Děkovné listy AV ČR devětadvaceti zaměstnancům, kteří významně přispěli k úspěšné činnosti svých pracovišť. Oceněným zaměstnancům, kteří jako dárek obdrželi knihu Dějiny Akademie věd ČR v obrazech autorů Martina France a Vlasty Mádlové z produkce nakladatelství Academia, poblahopřáli rovněž ředitelé jednotlivých ústavů.
Mezi oceněnými byla také Květa Valentová, pracovnice MÚA AV ČR.

Fotogalerie