cart
0

Děkovný list AV ČR pro Jaroslavu Kaufmannovou

Dlouholetou práci pro ústavy Akademie věd České republiky ocenila její předsedkyně prof. Eva Zažímalová, když 29. listopadu 2018 udělila Děkovné listy AV ČR zaměstnancům, kteří významně přispěli k úspěšné činnosti svých pracovišť.
Mezi oceněnými byla také Jaroslava Kaufmannová, pracovnice Technicko-hospodářské správy MÚA AV ČR.

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #