cart
0

Ceny Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích udělil druhým rokem Cenu Jaroslava Krejčího, určenou pro talentované studenty v magisterském nebo doktorském studiu a mladé vědecké pracovníky do 35 let. Pro její získání jsou rozhodující studijní a badatelské výsledky a doporučení renomované autority daného oboru. V letošním roce se jejím laureátem stal sociolog PhDr. Karel Černý, Ph.D. (*1980), odborný asistent Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jenž se zabývá problematikou politického islámu na Blízkém východě a z tohoto oboru publikoval jak řadu studií v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech, tak monografii Svět politického islámu. Blízký východ, nerovnoměrná modernizace a vzestup islamistických hnutí, vydanou v letošním roce Nakladatelstvím Lidové noviny.

Cenu za literární práci z oblasti integrované společenské vědy, udělovanou Badatelským nadačním fondem rovněž mladým vědeckým pracovníkům do 35 let, získal v letošním roce Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (*1981), z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., za monografii Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970), vydanou roku 2011 v Nakladatelství Lidové noviny.

Obě ceny byly laureátům slavnostně předány 30. října 2012 ve velkém sále Lannovy vily. Při této příležitosti zhlédli účastníci dokumentární televizní film o životě a díle zakladatele a donátora Badatelského nadačního fondu, profesora dr. Jaroslava Krejčího, natočený režisérem Jiřím Vondrákem a v premiéře uvedený 27. září 2012 v České televizi.