cart
0

Cena Magnesia Litera za nakladatelský čin pro Liber viaticus Jana ze Středy

Cenu Litera za nakladatelský čin získala monografie Liber viaticus Jana ze Středy, kterou v roce 2017 vydalo nakladatelství Academia spolu s Národním muzeem. Spoluautorem knihy je PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc., pracovník Oddělení pro soupis a studium rukopisů MÚA AV ČR.

Fotogalerie