cart
0

Archiválie roku 2018: Masarykův rukopis prvního návrhu Washingtonské deklarace z poloviny října 1918

Pro jubilejní rok 2018, kdy jsme si připomínali sté výročí vzniku ČSR, připravil MÚA AV ČR (resp. pracovníci oddělení Archiv ÚTGM) řadu archivních dokumentů a stovky fotografií do obrazových příloh publikací a na výstavy.

Největší pozornosti se těšil Masarykův rukopis prvního návrhu Washingtonské deklarace z poloviny října 1918. Jde o prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou, které sepsal Masaryk na sklonku první světové války v USA, jež vešlo do historie pod jménem Washingtonská deklarace. Deklarace vyhlašovala svrchovanou a nezávislou Československou republiku a odmítla možnost autonomie v rámci Rakouska-Uherska s odvoláním se na historická práva Čechů a právo na sebeurčení pro Slováky. Obsah a struktura deklarace jsou ovlivněny americkou Deklarací nezávislosti.

Originál Masarykova návrhu mohli v loňském roce návštěvníci vidět poprvé na výstavě 18–18. Století státního svátku, kterou pořádalo Středisko společných činností AV ČR ve dnech 7. 5. – 20. 7. 2018 v prostorách Galerie Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Po týdnu byl originál dokumentu z důvodů jeho ochrany nahrazen kopiemi. Podruhé byl dokument prezentován na výstavě Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, která se konala 27. 4. 2018 – 9. 9. 2018 v prostorách Slovenského národního muzea v Bratislavě a od 28. 10. 2018 do 30. 6. 2019 ho mohou shlédnout návštěvníci v Historické budově Národního muzea v Praze. Originál byl zapůjčen na první týden konání výstavy v Praze od 28. 10. do 5. 11. 2018, poté byl opět nahrazen kopiemi. Kopie návrhu deklarace viděli též návštěvníci výstavy T. G. M. mýtus a skutečnost, kterou pořádalo Muzeum českého krasu v Berouně ve dnech 11. 10. – 31. 12. 2018.

From Masaryk to Havel and Beyond: The Struggle for Democracy, kterou pořádalo velvyslanectví České republiky ve Washingtonu dne 18. 10. 2018. Deklarace byla graficky zpracována do formátu plakátu doplněného námi zaslaným textem a logem MÚA AV ČR a fotografií T. G. Masaryka. Plakát vytištěný na plátno byl zarámován a dokument tak poutal podle sdělení paní Pavly Veličkinové z washingtonské ambasády velkou pozornost. Zvlášť na něj upozornil i český velvyslanec Hynek Kmoníček a objevil se i v reportáži České televize.

Odkazy na články včetně fotogalerie: https://www.mzv.cz/washington/cz/kultura/novinky/x100_let_washingtonske_deklarace.html; https://www.mzv.cz/washington/en/culture_events/news/marking_the_washington_declaration_s.html.

Reportáž ČT: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2627807-bez-masaryka-ceskoslovensko-nikdy-nevzniklo-zduraznila-albrightova

Zarámovaný dokument byl dále zapůjčen českému vojenskému zástupci na základně NATO v Norfolku na slavnostní večer k 100. výročí republiky. Reprodukce rukopisu byla vystavena také během slavnostní recepce české ambasády ve Washingtonu ke Dni vzniku republiky, kde kromě velvyslance Hynka Kmoníčka vystoupil také ministr kultury Antonín Staněk a velvyslanec USA v Praze Stephen King.

https://www.mzv.cz/washington/cz/kultura/novinky/statni_svatek_cr_100_let_republiky.html; https://www.mzv.cz/washington/en/culture_events/news/czech_national_day_100th_anniversary.html

Účastníci přednášky Jana Kouřimského Vznik Československého státu v rámci obrazové prezentace pak mohli porovnat první návrh Washingtonské deklarace, uložený v našem archivu, a druhý návrh deklarace, uložený v Národním archivu v Praze. Přednáška se konala 20. 10. 2018 v rámci akce Dveře archivů otevřené dokořán v Národním archivu v Praze

První návrh Washingtonské deklarace

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, AÚTGM, fond T. G. Masaryk, sign. V-XV-35/b/1, k. 314

Fotogalerie

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #