cart
0
Member photo

Dr. phil. Jan Vondráček

E-mail: vondracek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 565

Místnost: B 205

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2017: Dr. phil. – Ph.D. Technische Universität Chemnitz
 • 2011: M.A. Ludwig-Maxmilians-Universität München
 • 2009: B.A. Technische Universität Darmstadt

Badatelské zaměření:

 • Dějiny každodennosti a politické správy Protektorátu Čechy a Morava
 • Digital Humanities
 • Dějiny demokracie
 • Dějiny druhé světové války

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Od roku 2022  „Institutional Data Shaping Digital History” (MIT-Czech Republic Seed Fund) společně s Dr. Kurtem Fendtem (MIT)

 • Od roku 2022 „Militantní demokracie“. Historie formování, obrany a vnímání první Československé republiky v letech 1918–1938 (GACR 22-36226O)

 • 2012–2014 Societies under german occupation (Bergische Universität Wuppertal Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung)

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, od r. 2019
 • Summer School Studienstiftung des deutschen Volkes, Vídeň 2019
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií 2019
 • Bergische Universität Wuppertal, od r. 2011

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • Austrian Studies Association
 • German Studies Association

 

Publikační činnost od roku 2010:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Vědecké monografie

 • Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, Praha 2021.
 • Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren. Alltägliches Wirtschaften im politischen Bezirk Kladno von 1939 bis 1945, Marburg 2021.  

Překlad edice z češtiny do němčiny: 

Studie v kolektivních monografiích

 • Edvard Beneš, Czechoslovakia and Thomas Mann’s Vision of Democracy, in:
  https://medium.com/vatmh/edvard-bene%C5%A1-czechoslovakia-and-thomas-manns-vision-of-democracy-837c3281008, March 2022
 • “War Economy, Local Administration and Everyday Life under German Occupation in Bohemia and Moravia: New Approaches for Digital Humanities through Digitization, Databases and Digital Analysis”, in: Journal of East Central European Studies 70 (2021), 439–465.
 • “The Digital Humanities as an opportunity to represent the German occupation, everyday life and rationing during the Second World War”, in: https://gsa19dhseminar.blog/2019/08/25/__trashed/August 2019.
 • „Prague Abondons Democratic Role“: Das Ermächtigungsgesetz vom 15. Dezember 1938 als Nicht-Erinnerungsort der tschechischen Geschichte, in: Matei Chihaia a Georg Eckert (ed.): Kolossale Miniaturen. Festschrift für Gerrit Walther, Münster 2019.
 • Die Durchsetzung der Wirtschaftslenkung auf Bezirksebene des Protektorats Böhmen und Mähren. Akteure, Methoden, Quellen und Forschungsmöglichkeiten, in: Pavel Dufek (ed.): Handel im Herzen Europas, Praha 2019.
 • Die Rolle der Bezirksämter bei der Implementierung der gelenkten Wirtschaft im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Martin Klečacký (ed.): Der Beamte als Diener vieler Herren? Die Nationalisierung und Politisierung der öffentlichen Verwaltung in Mitteleuropa 1848–1948, Praha 2018.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #