cart
0
Member photo

Mgr. Richard Vašek, Ph.D.

E-mail: vasek@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 554

Místnost: B 113

Vzdělání:

2004–2012: Ph.D., FF UK, Praha
1995–2000: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

české dějiny první poloviny 20. století se zaměřením na období první republiky, činnost prezidentů Masaryka a Beneše, edice pramenů k novodobým dějinám

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, GA ČR, 2020–2022, spolupracovník
 • Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války, GA ČR, 2018–2020, spoluřešitel,
 • Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, projekt NAKI II, Ministerstvo kultury ČR, 2018–2021, spolupracovník,
 • Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012–2016, spolupracovník,
 • Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010–2014, spolupracovník (od února 2014 řešitel),
 • První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše, GA ČR, 2010–2012, spolupracovník,
 • Mnichov v pamětech současníků, GA AV ČR, 2009–2011, spolupracovník.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2012–dosud: člen ediční rady knižnice EGO (společný projekt Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny)

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Vašek, Richard, „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935), Praha: Academia, 2019.
 • Rychlík, Jan; Vašek, Richard; Lacko M. (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé 1918–1937, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard; Horák, Pavel; Klečacký, Martin. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego. Paměti, deník, korespondence, 11. ISBN 978-80-7422-494-2.
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard; Horák, Pavel; Klečacký, Martin. František Ježek: Mnichovská krize. Memoárové poznámky na okraj tragických dnů utrpení a hanby. . Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 9. ISBN 978-80-7422-493-5.
 • Kessler, Vojtěch; Pehr, Michal; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 408 s. ISBN 978-80-87782-43-9.
 • Kessler, Vojtěch; Pehr, Michal; Vašek, Richard. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/2 (1937–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 352 s. ISBN 978-80-87782-44-6.
 • Kvaček, Robert; Tomeš, Josef a kol. (eds). Jiří Havelka. Dvojí život: Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 295 s. (EGO: 5). ISBN 978-80-7422-357-0.
 • Hájková, Dagmara; Quagliatová, Vlasta; Vašek, Richard. Korespondence T. G. Masaryk – Edvard Beneš. 1918–1937. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 480 s. (Korespondence TGM). ISBN 978-80-87782-06-4.
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO: 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z.; Broklová, Eva; Cibulka, Pavel; Čelko, Vojtech; Doubek, Vratislav; Fasora, L.; Galandauer, J.; Georgiev, J.; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Höbelt, L.; Kocian, Jiří; Kolař, P.; Kučera, Martin; Malínská, Jana; Malínský, J.; Malíř, J.; Marušiak, J.; Musilová, D.; Pavlovič, R.; Pehr, Michal; Procházka, D.; Rája, M.; Rokoský, J.; Sosna, K.; Šebek, Jaroslav; Štaif, J.; Tilsch, J.; Tomeš, Josef; Valenta, P.; Vašek, Richard; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Kapitoly v odborných knihách

 • Hájková Dagmar, Horák, Pavel, Rous L. (eds.), T. G. M. v kostce. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
 • Hájková Dagmar, Horák, Pavel (eds.), Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • Vašek, Richard. „Těším se již domů z té dřiny, i pobyt zde neposkytuje mně odpočinku.“ Několik glos k cestování TGM. In: Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum: 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Konrád, Ota; Küpper, R.; Kalivodová, Eva; Alexander, M.; Šepták, M.; Šmíd, M.; Majewski, P. M.; Brandes, D.; Smetana, Vít; Pehr, Michal; Hauner, M.; Horák, Pavel; Tomeš, Josef; Vašek, Richard; Sommer, Vítězslav; Bednařík, P.; Hudek, A.; Franzen, K. E.; Weger, T.; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum: 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Vašek, Richard. "Račte to podepsat libovolnou šifrou." K některým aspektům Masarykovy poválečné publicistiky. In: Čechurová, J.; Andrš, P.; Velek, L. (ed.). Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 298–313. ISBN 978-80-7422-172-9.
 • Vašek, Richard. Ve vládě v čase krize. Memoáry Františka Ježka. In: Tomeš, J. (ed.) ; Vašek, R. (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 39–58. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard. "Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla." Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937–1938. In: Hájková, D.; Velek, L. (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. s. 236–262. ISBN 978-80-86495-78-1.

Redakce odborných knih

 • Hajdinová Eva; Hájková, Dagmar; Helan P.; Caccamo F.; Jonová, J., eds. Československo a Svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928–1934). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
 • Pojar, M., T. G. Masaryk and the Jewish Question. Prague: Karolinum, 2019.
 • Hájková, Dagmar; Michela, M. a kol., Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018.
 • Pojar, M., Vašek, Richard, ed. T. G. Masaryk a židovství. Praha: Academia, 2016. Historie. ISBN 978-80-200-2571-5.
 • Vašek, Richard; Klečacký, Martin, ed. Česká politická pravice v letech 1938–1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0.
 • Tomeš, Josef (ed.); Vašek, Richard (ed.). Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 229 s. (Ad honorem eruditorum: 1). ISBN 978-80-87782-22-4.
 • Tomeš, Josef (ed.); Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s. ISSN 1803-9243.
 • Vašek, Richard (ed.); Rychlík, Jan (ed.). Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Praha – Sofie: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Svědectví (nejen) z Londýna. K válečnému exilu Josefa Davida. Historie – Otázky – Problémy. 2020, roč. 12, č. 1, s. 133–144. ISSN 1804–1132.
 • Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103–121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81–112. ISSN 0862-6111.
 • Vašek, Richard. Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku. Historický časopis. 2011, roč. 59, č. 4, s. 705–733. ISSN 0018-2575.