cart
0
Member photo

Mgr. Eliška Švarná

E-mail: svarna@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 569

Místnost: B 213

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

 • 2019–souč.: Filozofická fakulta UK v Praze, české dějiny, probíhající doktorské studium (Ph.D.)
 • 2014–2017: Filozofická fakulta UK v Praze, archivnictví a PVH (Mgr.)
 • 2011–2014: Filozofická fakulta UK v Praze, archivnictví a PVH (Bc.)

Badatelské zaměření:

 • české soudobé dějiny
 • environmentální dějiny (velká vodní díla a přetváření krajiny ve 20. století)
 • kulturní dějiny 19. a 20. století
 • novověká paleografie

Výzkumné projekty:

 • 2023–souč.: NAKI III: Památky a společnost v českých zemích mezi lety 1900 a 1960: Profesní a osobní strategie ochránců památek ve světle soukromé korespondence
 • 2021–souč.: Strategie AV21 – Voda pro život: Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti
 • 2019–2022 NAKI II: Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Zahraniční pobyty a stáže:

 • 03–04/2023: Utrecht University, Centre for Environmental Humanities, Nizozemsko (Erasmus+)
 • 03–08/2019: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Německo (Erasmus+)
 • 10/2014–02/2015: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Německo (Erasmus+)

Pedagogická činnost:

 • od 2020: FF UK, Ústav českých dějin
 • 2017–2019: FF UK, Katedra PVH a archivního studia
   

Publikační činnost:

Katalog k výstavě

 • Kurz, Michal; Pácha, Martin; Švarná, Eliška. Obrazy vody. Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti (České Budějovice 4. 6. – 2. 7. 2023; Horní Planá, 4. 7. – 2. 8. 2023; hrad Zvíkov, 4. 8. – 4. 9. 2023; Písek, 6. 9. – 4. 10. 2023). Praha: MÚA, 2023.

Recenze

 • Doubravka Olšáková – Jiří Janáč, Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964, Historie – Otázky – Problémy, 10 (2), s. 173–175.
 • Libri civitatis 1–3, 5–10, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 57 (2019), s. 243–245.