cart
0
Member photo

Mgr. Soňa Martinovská, Ph.D.

E-mail: martinovska@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 135

Místnost: A 206

Vzdělání

 • 2014–2019: Ph.D., FF JU, České Budějovice – Pomocné vědy historické
 • 2012–2014: Mgr., FF JU, České Budějovice – Archivnictví
 • 2009–2012: Bc., FF JU, České Budějovice – Historie-Archivnictví

Badatelské zaměření

 • české kulturní dějiny konce 19. a první poloviny 20. století
 • osobní prameny a ego-dokumenty
 • regionální historie
 • inventarizace a zpracovávání osobních fondů
 • ediční činnost

Členství ve vědeckých společnostech, komisích a redakčních radách

 • od 2021: členka ediční rady Korespondence T. G. Masaryka 

Výzkumné projekty

 • NAKI III, DH23P03OVV052, Nettwork of Letters (NETLET) – Korespondence intelektuálních elit v přelomových dobách českých dějin z digitální perspektivy, spolupracovnice (2023–2027)
 • TA ČR, č. TL04000233, Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19, spolupracovnice (2020–2022)
 • NAKI II, DG18P02OVV026, Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, spolupracovnice (2018–2021)   

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Studie v odborných knihách

 • MARTINOVSKÁ, Soňa. Vzpomínky plzeňské rodačky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867–1947) jako útěcha v nelehkých časech. In Stočes, J.; Mušková, E. (ed.). Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 184–195. ISBN 978-80-261-0328-8.

Studie ve sbornících

 • MARTINOVSKÁ, Soňa. Mnoho tváří jednoho konfliktu. Prožitek druhé světové války ve vzpomínkách obyvatel města Plzně. In Dzurikaninová, N. (ed.). Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 161–175. ISBN 9788081524028.

Studie v recenzovaných časopisech

 • MARTINOVSKÁ, Soňa. Přátelství, které přispělo ke vzniku Československa. Edice korespondence Charlese R. Cranea a T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2020, roč. 12, č. 2, s. 64–102. ISSN 1803-9448.
 • KVĚTOVÁ, Miroslava, MARTINOVSKÁ, Soňa. Fond T. G. Masaryka oddíl Válka v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka. Práce z dějin Akademie věd. 2020, roč. 12, č. 1, s. 103–128. ISSN 1803-9448.
 • MARTINOVSKÁ, Soňa. Návštěvy T. G. Masaryka v Plzni a jejich ohlas ve svědectvích současníků. Minulostí západočeského kraje. 2019, roč. 54, s. 44–60. ISSN 0544-3830.

Archivní pomůcky

 • KVĚTOVÁ, Miroslava, MARTINOVSKÁ, Soňa. Tomáš Garrigue Masaryk. Válka. 1875–1939. Katalog. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. Archivní pomůcky, 5054, 726 s.