cart
0
Member photo

Mgr. et Mgr. Anežka Kotoučová

E-mail: kotoucova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 116

Místnost: A 205

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • od 2018 - Ph. D., FF UK, Praha - Historie/obecné dějiny
 • od 2016 - Ph. D., FF UK, Praha - Pomocné vědy historické
 • 2013 - Mgr., FF UK, Praha - Historie - obecné dějiny
 • 2013-2016 - Mgr, FF UK, Praha - Archivnictví a pomocné vědy historické
 • 2010-2013 - Bc., FF UK, Praha - Archivnictví a pomocné vědy historické
 • 2009-2013 - Bc., FF UK, Praha - Historie
 • 2005-2009 - Gymnázium Kladno

Badatelské zaměření

 • sociální a kulturní dějiny Ruského impéria v 18. - 19. století
 • habsbursko-ruské diplomatické vztahy v 17. - 20. století
 • Češi v Ruském impériu a SSSR v 17. - 20. století

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 2020 - Moskva, účast na mezinárodní konferenci, badatelský pobyt (jeden týden)
 • 2019 – Moskva – účast na dvou mezinárodních konferencích, badatelský pobyt (dva týdny)
 • 2018 – Moskva – účast na mezinárodní konferenci, badatelský pobyt (dva týdny)
 • 2016 – Moskva, Petrohrad – badatelský pobyt (tři týdny)
 • 2014-2015 - Moskevská státní pedagogická univerzita, zahraniční studijní pobyt (jeden semestr)

Publikační činnost

zde viz přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR (evidence ASEP)

Kapitoly v odborných knihách

 • Anežka Hrebiková, Opoziční inteligence za vlády Kateřiny II. a Alexandra I. jako předchůdce ruských anarchistů. Příklad Alexandra Nikolajeviče Radiščeva a Nikolaje Ivanoviče Turgeněva, in: Pokušení anarchie: pojmy – historické příklady – východní inspirace (kolektivní monografie z vědecké konference Výzkumného centra pro dějiny východní Evropy Historického ústavu AV ČR, 11. listopadu 2016, Brno), v tisku.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Anežka Hrebiková, Opoziční inteligence za vlády Kateřiny II. a Alexandra I. jako předchůdce ruských anarchistů. Příklad Alexandra Nikolajeviče Radiščeva a Nikolaje Ivanoviče Turgeněva. Slovanský přehled/Slavonic Review : Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe / Roč. 104, č. 3 (2018), s. 517-531
 • Anežka Hrebiková, František Stellner, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled/Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe / Praha; Historický ústav AV ČR 2015, Roč. 101, č. 1 (2015). ISSN: 0037-6922, s. 95-123.
 • Anežka Hrebiková, Josef Holeček a Rusko / Josef Holeček and Russian Empire, in: Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2). ISSN: 1214-0627, s. 19-30.

Studie ve sbornících

 • ГРЕБИКОВА, А. Ю., Славянские писатели Юлиус Зейер и Йозеф Голечек и их отношение к России, in: Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 21–22 мая 2019 г. М.: Институт славяноведения РАН, 2019, s. 50 – 54, ISSN: 2619-0869.
 • Anežka Hrebiková, Z pramenů ke vztahu českých spisovatelů k Rusku v druhé polovině 19. století: Příklad Julia Zeyera a Josefa Holečka, in: Historie 2013. Sborník prací z 19. celostátní studentské vědecké konference konané 3.-4. dubna 2014 v Pardubicích, Pardubice 2014. ISBN: 978-80-7395-788-9, s. 41-66.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #