cart
0
Member photo

Mgr. Anna Jonáková

E-mail: jonakova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 580

Místnost: A 211

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • od 2019: PhD., PedF UK, Praha
 • 2015: Mgr., FF UJEP, Ústí nad Labem
 • 2013: Bc., FF UJEP, Ústí nad Labem

Badatelské zaměření

 • české dějiny 2. poloviny 19. století;
 • politické a měšťanské elity;
 • regionální dějiny Podřipska;
 • edice korespondence;
 • archivní činnost

Výzkumné projekty

 • Spolupracovnice: Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar, GA ČR, č. 20-01057S

 

Publikační činnost

Odborné knihy

 • JONÁKOVÁ, Anna (ed). Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2021.

Kapitoly v odborných knihách

 • POKORNÝ, J.; HLAVIENKA, L.; JONÁKOVÁ, Anna; KRATINOVÁ, A. Péče o zaměstnance v závodech. In JANÁK, D.; KOKOŠKA, S. a kol. Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2019, s. 512-521. ISBN 978-80-7285-228-4.

Studie v recenzovaných časopisech

 • JONÁKOVÁ, Anna. Působení mladočeského poslance Ervína Špindlera na říšské radě v letech 1890-1901. Moderní dějiny. 2018, roč. 26, č. 2, s. 45-74. ISSN 1210-6860.
 • JONÁKOVÁ, Anna. Ženy v odborech. Činnost Komise žen Ústřední rady odborů v letech 1945-1948. Paginae historiae. 2017, č. 2, s. 93-113. ISNN 1211-9768.

Inventáře

 • Jonáková, Anna. Sekla Bohumil. Dodatek č. 1. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 8 s.
 • Jonáková, Anna. Nečásek Jan. Inventář. Praha: MÚA AV ČR, 2019, 21 s.