velek.lubos@volny.cz

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

 • +420 286 010 112
A 214

Curriculum Vitae

Vzdělání:

1997–2004, PhD., FF UK, Praha
1992–1997, Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

politické, kulturní a sociální dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. a 20. století; vývoj politické kultury ve střední Evropě 19. a 20. století; nacionalismus ve střední Evropě 19. a 20. století; dějiny vědy a vzdělávání ve střední Evropě v 19. a 20. Století.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Praha, obor historie
Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s., obory veřejná správa a politologie

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2013 – dosud: člen Historische Kommission für die böhmischen Länder e. V. (München)
2013 – dosud: předseda Stálé konference českých a rakouských historiků při MZV ČR (od 2009 člen)
2008 – dosud: člen Oborové rady – české dějiny (FF UK)
2009 – dosud: člen redakční rady časopisu Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století (vydává MÚA AVČR v Praze)
2009 – dosud: místopředseda redakční rady časopisu Historie – otázky – problémy (vydává FF UK v Praze)
2008 – dosud: člen vědecké rady časopisu Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století
2008 – dosud: člen vědecké rady časopisu Theatrum historiae
2009 – 2011: člen hodnotícího panelu č. 410 Grantové agentury ČR
1999 – 2011: člen redakční rady časopisu Kuděj – časopis pro kulturní dějiny

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Vojáček, M. ; Velek, Luboš ; Kokešová, Helena ; Power, M. ; Svobodová, J. ; Swierczeková, L. ; Vácha, Z. Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885-1886). PrahaDolní Břežany : Národní archiv, 2013. 585 s. ISBN 978-80-7469-024-2.

Redakce kolektivních monografií

 • Gjuričová, Adéla ; Schulz, A. ; Velek, Luboš ; Wirsching, A. ; Best, H. ; Adlgasser, F. ; Pavlíček, Tomáš W. ; Cieger, A. ; Seaward, P. ; Hopp, A. ; Stalmann, V. ; Malínská, Jana ; Tomeš, Josef ; Soldwisch, I. ; Garrigues, J. ; Püski, L. ; Bos, A. ; Wintgens, B. ; Tüffers, B. ; Zahradníček, Tomáš. Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. 340 s. (Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Parlamente in Europa 3 : 165). ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Řezník, Miloš (ed.) ; Velek, Luboš (ed.). Adelsgeschichte als Elitenforschung. München, 2012. 216 s.
 • Čechurová, Jana (ed.) ; Andrš, Pavel (ed.) ;Velek, Luboš (ed.). Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha : FF UK a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 704 s.
 • Tönsmeyer, Tatjana (ed.) ; Velek, Luboš (ed.). Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie. München, 2011. 330 s.
 • Hájková, Dagmara (ed.) ; Velek, Luboš (ed.). Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. PrahaPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 347 s. ISBN 978-80-86495-78-1.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Velek, Luboš. Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století. Historie – Otázky – Problémy. 2014, roč. 6, č. 1, s. 32–52.
 • Velek, Luboš. Budování lokální a regionální organizace Národní strany v Čechách v 60. a 70. letech 19. století. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2014, roč. 6, č. 1, s. 9-37. ISSN 1803-9243.
 • Velek, Luboš. Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849. Moderní dějiny. 2012, roč. 20, č. 1, s. 13-34. ISSN 1210-6860.
 • Velek, Luboš. Die Presselandschaft der Freisinnigen Nationalpartei von 1861 bis 1914. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2011, roč. 51, č. 1, s. 99-129. ISSN 0523-8587.
 • Velek, Luboš. Naděje v posledního kavalíra – jmenování Františka Thun-Hohensteina ministerským předsedou roku 1898. K praxi sestavování vládních kabinetů v Předlitavsku. Historie – Otázky – Problémy. 2010, roč. 2, č. 1, s. 9–36.

Studie v kolektivních monografiích

 • Velek, Luboš. Der Alltag der tschechischen bürgerlichen Abgeordneten 1848–1918. In Gjuričová, A. ; Schulz, A. ; Velek, L. ; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 18601990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 139–161.
 • Velek, Luboš. The Czech Club in Prague: the Political Association as a Means to Political Mobilisation and the Legitimisation and the Cultivation of Civil Elites in the 1870s. In Pál, J.; Popovici, V. (ed.). Elites and Politics in Central and Easter Europe (1848–1918). Frankfurt a. M, 2014. s. 53–79.
 • Velek, Luboš. "Dem Volksvertreter ein Gesicht geben...". Visualisierung und Popularisierung der Abgeordneten im Böhmen des 19. Jahrhunderts. In Schulz, A. ; Wirsching, A. (Hrsg.) Parlamentarische Kulturen in Europa. Das Parlament als Kommunikationsraum. Düsseldorf, 2012. s. 335-354.
 • Velek, Luboš. Karel Adámek (1840-1918) und die Sozialpolitik der Freisinnigen Nationalpartei (Jungtschechen). In Fasora, L.; Hanuš, M.; Malíř, J. (ed.). Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München : Martin Meidenbauer, 2010. s. 341-374. ISBN 978-3-89975-192-5.
 • Velek, Luboš. Die Idee des allgemeinen Wahlrechts im politischen Lager der tschechischen Liberalen 1861-1914. In Simon, T. (ed.). Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. s. 213-254. ISBN 978-3-631-57250-4.