cart
0
Member photo

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

E-mail: velek@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 550

Room: B 205

Education:

 • 1992–1997 Charles University, Faculty of Arts, History, Mgr.
 • 1997–2004 Charles University, Faculty of Arts, History Department, Ph.D.

Research Interests:

 • Political, cultural and social history of the Czech lands and the Habsburg monarchy in the 19th and 20th centuries
 • The development of political culture in Central Europe in the 19th and 20th centuries
 • Nationalism in Central Europe in the 19th and 20th centuries
 • The history of science and education in Central Europe in the 19th and 20th centuries

Research Projects:

 • Political parties in Old Austria: The example of the National Liberal Party 1889–1914, financed by the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, No. 282/99 (principal investigator)
 • Edition of sources on the Czech-German settlement in the last decades of the Habsburg monarchy, GA ČR, No. 409/01/0209 (team member)
 • Transformation of social elites in the process of modernization. The Nobility in the Czech Lands 1749–1948, GA ČR, No. 404/04/0233 (principal investigator)
 • Between royalty and the masses. National Party (The Old Czech Party) 1861–1918, GA ČR, No. 409/07/P258 (principal investigator)
 • Reflection and self-reflection of women in the Czech national elite of the second half of the 19th century, GA ČR, No. 409/05/2078 (team member)
 • Guide to the fonds and collections of the Austrian State Archives for the Czech visitor, GA ČR, No. 409/08/0296 (team member)
 • The Papacy, the Curia and the Catholic church in the Czech Lands 1820–1938. Mutual relations, Czech specifics and the phenomenon of ultramontanism, GA ČR, No. 15-17092S (team member)
 • Historiography in the service of politics: the historian Josef Kalousek and Czech society in the second half of the 19th century, GA ČR, No. 15-03346S (team member)
 • Czech-German relations on the eve of World War I. Edition of documents from reconciliation conferences 1912-1914, GA ČR No. 17-021205 (co-investigator; rated as excellent)
 • The development of modern parliamentary culture in the Czech lands and Czechoslovakia, MK ČR (NAKI II) DG18P02OVV025 (co-investigator)
 • Civil society and the birth of elections: the electoral culture of the 1848 revolution in the Czech lands, Halych and Bukovina, GA ČR No. 24-12195K (principal investigator)

Membership in Editorial Boards:

 • 1999–2011 member of the editorial board of the journal Kuděj – časopis pro kulturní dějiny (published by ZČU Plzeň),
 • 2004–2009 member of the editorial board of the journal Dějiny a současnost (published by NLN),
 • 2008–2021 member of the scientific board of the journal Theatrum historiae (published by FF UPce in Pardubice),
 • od 2006 member of the editorial board of the book series Studien zum mitteleuropäischen Adel při Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung v Mnichově (2012 taken over by the publishing house Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M.),
 • od 2008 member of the scientific board of the journal Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století (published by HiÚ AV ČR in Prague),
 • od 2009 member of the editorial board of the journal Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století (published by MÚA AV ČR in Prague),
 • od 2009 member of the editorial board of the journal Historie – otázky – problémy (published by FF UK in Prague).

Membership in Scholarly Societies:

 • 2008–2016 member of the Czech History Board at the Faculty of Arts, Charles University,
 • 2009–2011 member of the evaluation panel no. 410 of the Czech Science Foundation,
 • 2010–2020 director of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences,
 • since 2009 member of the Permanent Conference of Czech and Austrian Historians on Common Cultural Heritage (since 2013 chairperson),
 • since 2013 member of the Historische Kommission für die böhmischen Länder e. V. (München),
 • since 2015 member of the scientific board of the Collegium Carolinum (München),
 • since 2015 member of the Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien (Berlin),
 • since 2019 member of the supervisory board of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences,
 • since 2020 member of the expert commission Czech Literary Fund Foundation,
 • since 2022 member (chairperson) of the administrative board of the Institute of T. G. Masaryk,
 • since 2023 member of the expert body of evaluators connected at the RVVI.

Foreign Scholarships, Fellowships and Research Stays:

 • 1995/1996 Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Technische Universität Chemnitz, Germany,
 • 1996/1997 Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Universität Wien, Austria,
 • since 1999 many short-term fellowships (Wien, Göttingen, Berlin).

Publications:

(publication list at MIA CAS)

Final theses

 • Mladočeská strana za vedení Josefa Kaizla 1897–1901, master thesis FF UK, Praha 1997. 408 s.
 • Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1889–1907. Příspěvek k dějinám politického stranictví v habsburské monarchii v období procesu politické modernizace, Ph.D. thesis, FF UK, Praha 2004. 1016 s.

Book Editorships

 • Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 / Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. Harald BINDER – Barbora KŘIVOHLAVÁ – Luboš VELEK, Praha 2003. 754 s.
 • Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc./Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc./ Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, vyd./Hg./ed. Michal SVATOŠ – Luboš VELEK – Alice VELKOVÁ ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005. 628 s.
 • Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2006. 305 s.
 • Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006. 180 s.
 • Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007. 442 s.
 • Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hrsg. v. Ivo CERMAN – Luboš VELEK, München 2009. 302 s.
 • Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo (Moderní dějiny – Supplementum 2), vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, 784 s.
 • Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie, hrsg. v. Tatjana Tönsmeyer – Luboš Velek, München 2011. 330 s.
 • Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera, vyd. Dagmar Hájková – Luboš Velek a kol., Praha 2011, 352 s.
 • Adelsgeschichte als Elitenforschung, hrsg. v. Miloš ŘEZNÍK – Luboš VELEK, München 2012. 216 s.
 • Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, vyd. Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek (vyd.), Praha 2012. 704 s.
 • Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990, hrsg. v. Adéla Gjuričová – Andreas Schulz – Luboš Velek – Andreas Wirsching, Düsseldorf 2014. 342 s.
 • Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, hrsg. v. Franz ADLGASSER – Jana MALÍNSKÁ – Helmut RUMPLER – Luboš VELEK, Wien 2015, s. 436.
 • Frauen Politik Transformation / Women Politics Transformation, hrsg. v. Gabriella HAUCH – Regina THUMSER-WÖHS – Luboš VELEK, Innsbruck – Wien – Bozen 2015 (= Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 26, 2/2015).
 • Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, vyd. Martin ČÍŽEK – Antonín K. K. KUDLÁČ – Luboš VELEK – Vít VLNAS – Jiří VYKOUKAL, Praha 2017, 281 s.
 • Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, vyd. Viktor PAVLÍČEK – Luboš VELEK, Praha 2021, 523 s.
 • „Die Heimstatt des Historikers sind die Archive.“ Festschrift für Lothar Höbelt, hrsg. v.  Milan HLAVAČKA – Johannes KALWODA – Michael PAMMER – John ROGISTER – Luboš VELEK, Wien – Köln 2022. 855 s.
 • Havlíčku, Havle! K dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského, vyd. Anna JONÁKOVÁ – Luboš VELEK, Praha 2022. 311 s.
 • Abgeordnetenklubs und parlamentarische Fraktionen in der Habsburgermonarchie 1861–1918. Ihre Entstehung, Organisation und Bedeutung, hrsg. v. Luboš VELEK, Praha 2022. 330 s.

Primary Sources Editorships

 • Jaromír ČELAKOVSKÝ, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004. 438 s.
 • Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I–II, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008. 1729 s.
 • Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Zápisky. I (1880–1884), vyd. Milan Vojáček – Luboš Velek a kol., Praha 2009. 711 s.
 • Marie ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, Zápisky. II (1885–1886), vyd. Milan Vojáček – Luboš Velek a kol., Praha 2013. 585 s.
 • Deníky Josefa Kalouska II., eds. Martin KLEČACKÝ – Pavel FABINI – Luboš VELEK, Praha 2016, 332 s.
 • Jan KRČMÁŘ, Paměti. Díl I. (do roku 1918), vyd. Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký, Praha – Pelhřimov  2017, 581 s.
 • Deníky Josefa Kalouska I., eds. Pavel FABINI – Luboš VELEK, Praha 2020, 470 s.
 • Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915, I–II, vyd. Eva DRAŠAROVÁ – Martin KLEČACKÝ – Martin KLEMENT – Luboš VELEK, Praha 2021. 1503 s.

Articles

 • Český student v revoluční Vídni 1848. První politické vystoupení Eduarda Grégra, in: Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s. 197–207.
 • Pokus o česko-německé vyrovnání 1899–1900 – Konference u Chiariho, Český časopis historický 96, 1998, s. 532–560.
 • Sestavení vlády Ernesta von Koerbera a obnovení úřadu českého ministra krajana roku 1900, Paginae historiae 6, 1998, s. 38–63.
 • Ve službách „Vysokého pána“ I, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 38, 1998, s. 221–244.
 • Ve službách „Vysokého pána“ II, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 39, 1999, s. 211–235.
 • Koerberovy česko-německé smiřovací konference 1900. Jejich prosazení, průběh a ztroskotání, Časopis Národního muzea 168, 1999, s. 29–54.
 • Mladočeši a konec principu všenárodní strany – volby do říšské rady 1900–1901, Paginae historiae 7, 1999, s. 126–156.
 • Takový život nestojí za zlámanou grešli!“ Obrázky ze života českých poslanců 19. století, Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny, 1999/2, s. 49–63. Otištěno též in: Klub. Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, 2001/7–8, s. 2–6.
 • Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce v 19. století, in: Osobnost v politické straně, ed. Pavel Marek, Olomouc 2000, s. 33–45. [V rozšířené podobě vyšlo též jako: Benešovský poslanec Emanuel Engel (1844–1907). Politický a sociální profil politického vůdce, in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, vyd. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 159–174.]
 • Sdružení českých zemědělců a Národní strana svobodomyslná 1896–1899, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Studie Slováckého muzea 5, Uherské Hradiště 2000, s. 123–134.
 • Český zemský sněm v letech 1848 až 1913. Jeho charakter a hlavní rysy, in: Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku, redakcja Marian J. Ptak, Opole 2000, s. 87–101. Otištěno též in: Senát, 3/2004, s. 1–6.
 • Stáří, smrt a pohřeb politických vůdců, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, vyd. H. Lorenzová – T. Petrasová, Praha 2001, s. 298–308.
 • Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. století, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, vyd. Jiří Šouša – Daniel E. Miller – Mary Hrabik Samal, Praha 2001, s. 19–29.
 • Způsoby politické komunikace v 19. století. Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861–1914, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová, Praha 2002, s. 204–221.
 • Slovanství a rakušanství v české politice v 90. letech 19. století – Kramářova aféra, in: 150 let Slovanského sjezdu (1848). Historie a současnost, vyd. Václav Veber, Praha 2002, s. 144–170.
 • Liberalismus, svépomoc a státní intervence v agrárním programu mladočechů na přelomu 19. a 20. století, in: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Studie Slováckého muzea 7, 2002, s. 57–66.
 • Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 / Position of National Languages in Education, Educational Systém and Science of the Habsburg Monarchy, 1867–1918, vyd./ed. by Harald Binder – Barbora Křivohlavá – Luboš Velek, Praha 2003, s. 589–628.
 • Ein konservativer Aristokrat mit radikaler Unterstützung. Die jungtschechische Wahlagitation 1894 für Adolf Freiherrn Leonhardi, Etudes Danubiennes 19 – Les Noblesses de Bohẻme et de Moravie au XIXe, 2003, s. 141–154.
 • Klub českých a moravských katolíků na říšské radě 1907–1911, in: Jan Šrámek. Kněz, státník, politik, ed. Pavel Marek, Olomouc 2004, s. 113–129.
 • Agropedagogika ve službách mladočeské strany na přelomu 19. a 20. století, in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. (Studie Slováckého muzea 9), red. Blanka Rašticová, Uherské Hradiště 2004, s. 33–38.
 • Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách, in: Vzdělávání a osvěta v české kultuře 19. století, ed. Kateřina Bláhová – Václav Petrbok, Praha 2004, s. 117–138.
 • Jaromír Čelakovský (1846–1914). Krátký životopis, in: Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2004, s. 17–49.
 • Strana ústavověrného velkostatku, in: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. I. Období 1861–1938, vyd. Jiří Malíř – Pavel Marek, Brno 2005, s. 87–108.
 • The Nobel Prize for T. G. Masaryk: Epilogue to the „Zagreb Trial“, in: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc. / Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. / Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam, ed. Michal Svatoš – Luboš Velek – Alice Velková ve spolupráci s Williamem D. Godseyem Jr. a Ralphem Melvillem, Praha 2005, s. 525–539.
 • The Political Culture in the Czech Lands, 18481918, in: Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century). Part II. 19th and 20th Centuries, ed. Magdalena Hułas – Jaroslav Pánek – Roman Baron, Warsaw 2005, s. 45–70.
 • Respektující rivalita: Jaroslav Goll a Jaromír Čelakovský na mocenském poli české historiografie. Několik postřehů k taktikám a strategiím ve vědeckém prostředí přelomu 19. a 20. století, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, vyd. Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, České Budějovice 2005, s. 193–242.
 • Jan Vašatý – apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura, in: Slovanství a česká kultura 19. století, vyd. Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl, Praha 2006, s. 71–91.
 • Mandát za uzenku. Volební nátlak a podvody v české politické kultuře 19. století, Dějiny a současnost 28, 5/2006, s. 33–37.
 • Toaletní papír a jeho politická symbolika. Královský reskript z roku 1871, Dějiny a současnost 28, 8/2006, s. 12.
 • Rozvíjení české samosprávy jako náhrady neexistujícího státu a jako předstupně státní samostatnosti, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, ed. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Brno 2006, s. 146–151.
 • Národnostní vyrovnání jako cesta k soužití dvou národů v jedné zemi? Několik otázek souvisejících s pokusy o vyrovnání v Čechách 1870–1918, in: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě / Der Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa, ed. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Brno 2006, s. 309–318.
 • Ein Tourist in Prag um Jahrhundertwende, East Central Europe 33, 2006, s. 369–373.
 • O „startujících profesionálech“ a „dobíhajících amatérech“. (Na místě úvodu), in: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, ed. Luboš Velek, České Budějovice 2006, s. 7–12.
 • První v Rakousku!  Zvolení prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 1912. Příspěvek k vývoji volebního práva a volebního chování v českých zemích v 19. a 20. století, in: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, vyd. Milan Vojáček, Praha 2007, s. 259–319.
 • Ke dvěma výročím lékaře, biologa, nakladatele a politika Eduarda Grégra, Živa 93, 4/2007, s. 146–147.
 • Böhmisches Staatsrecht auf „weichem Papier“: Tatsache, Mythos und ihre symbolische Bedeutung in der tschechischen politischen Kultur, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47, 2006/07, s. 103–118.
 • Vnímání národnostní identity u venkovského obyvatelstva v Čechách na začátku 19. století, in: Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám/Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag, vyd. Jiří Pokorný – Luboš Velek – Alice Velková, Praha 2007, s. 39–51. (Spoluautorka Alice Velková)
 • Svatba pana Kramáře. Společenské konvence a diplomacie na přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost 29, 11/2007, s. 32–36.
 • Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii, Sborník Národního muzea v Praze – řada A 61, 3–4/2007, s. 15–26.
 • Úvod. Projekt česko-německého národnostního vyrovnání v Čechách v letech 1890–1915 a jeho geneze, in: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912. I, vyd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří Šouša – Luboš Velek, Praha 2008, s. 3–30. [V německé verzi: Einleitung. Das Projekt des nationalen Ausgleichs zwischen Tschechen und Deutschen in Böhmen 1890–1915 und seine Genese, in: tamtéž, s. 43–77.]
 • Nationality compromise as a way towards coexistence of two nations in one country? Several questions concerning attempts at compromise in Bohemia 1870–1918, in: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic 13, 2008, s. 175–193.
 • České státní právo na toaletním papíře. Mýtus, skutečnost a jejich symbolický význam. Příspěvek k počátkům české moderní politické kultury a jejího dědictví, in: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly (Moderní dějiny – Suplementum 1, 2008), vyd. Milan Řepa, s. 301–327.
 • Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa a k participaci žen na veřejném dění, in: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, vyd. Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr, Brno 2009, s. 413–424.
 • Myšlenka zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva v obecném a českém kontextu, in: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 1, 2009, s. 58–67.
 • Grenzen für die Entwicklung des Parlamentarismus bei den kleinen Völkern: Die Tschechen im Reichsrat in Wien 1879–1914, Czasopismo prawno-historyczne 61, 2/2009, s. 177–188.
 • Karel Kramář a Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1890-1914, in: Moderní dějiny – Supplementum 2: Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo, vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, s. 104–138.
 • Úvodem/Introductory word, in: Moderní dějiny – Supplementum 2: Karel Kramář (1860-1937). Život a dílo, vyd. Jan Bílek – Luboš Velek, Praha 2009, s. 13–22. (spoluautor J. Bílek)
 • Několik slov úvodem, in: Práce z dějin vědy 21, 2009, s. 227–230.
 • Einleitung zum zweiten Band der Editionsreihe Studien zum mitteleuropäischen Adel, in: Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hrsg. v. Ivo Cerman – Luboš Velek, München 2009, s. 7–8.
 • Aristokrat demokratem: Václav hrabě Kounic a česká politika 1883 až 1897, in: Jiří Malíř – Martin Rája (vyd.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno 2009, s. 59–90.
 • Karel Adámek (1840–1918) und die Sozialpolitik der Freisinnigen Nationalpartei (Jungtschechen), in:  Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (Hrsg.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010, s. 341–374.
 • Die Idee des allgemeinen Wahlrechts im politischen Lager der tschechischen Liberalen 1861–1914, in: Thomas Simon (Hg.), Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates, Frankfurt am Main 2010, s. 213–254.
 • Spolupráce českých a jihoslovanských poslanců v Poslanecké sněmovně Říšské rady 1891–1897, in: Jure Gašparič – Eduard Kubů – Žarko Lazarević – Jiří Šouša (vyd.), Slovenci in Čehi v dobi moderne. Politika – družba – gospodarstvo – kultura / Češi a Slovinci v moderní době. Politika – společnost – hospodářství – kultura, Ljubljana – Praha 2010, s. 69–95.
 • Die Hochzeit des Herrn Kramář, in: Marija Wakounig – Wolfgang Müller – Michael Portmann (Hgg.), Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag, Wien – Berlin 2010, s. 611–630.
 • Naděje v posledního kavalíra – jmenování Františka Thun-Hohensteina ministerským předsedou roku 1898. K praxi sestavování vládních kabinetů v Předlitavsku, HOP 2, 2010, s. 9–36.
 • Die Organisation der Großgrundbesitzer in den böhmischen Ländern 1860–1914 am Beispiel des sog. konservativen Großgrundbesitzes in Böhmen, in: Tatjana Tönsmeyer – Luboš Velek (Hg.), Adel und Politik in der Habsburgermonarchie und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie, München 2011, s. 265–317.
 • Úvodem, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 3 – Supplementum 1: Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé, ed. Rudolf Kučera, Praha 2011, s. 7–8.
 • Převrat prof. Jana Krčmáře, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3 – Supplementum 1: Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé, ed. Rudolf Kučera, Praha 2011, s. 131–143.
 • Pokusy ministerského předsedy Františka hraběte Thun-Hohensteina vyřešit jazykovou otázku v Čechách v letech 1898–1899, in: Dagmar Hájková – Luboš Velek a kol., Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera, Praha 2011, s. 134–166.
 • Die Presselandschaft der Freisinnigen Nationalpartei von 1861 bis 1914, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 51, 2011, s. 99–129.
 • Die Vorstellungen der böhmischen Bevölkerung von Parlamentarismus, Konstitutionalismus und den idealen Abgeordneten während der Revolution 1848/1849, in: Martin Knauer – Verena Kümmel (Hgg.), Visualisierung konstitutioneller Ordnung 1815–1852, Münster 2011, s. 127–144.
 • Einleitung. Adelsgeschichte als Elitenforschung, in: Miloš Řezník – Luboš Velek (Hrsg.), Adelsgeschichte als Elitenforschung, München 2012, s. 7–10.
 • Rozkol „v lůně strany národní“: kandidatura J. Baráka do českého zemského sněmu 1863. Příspěvek k volebnímu chování českého obyvatelstva, in: Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek (vyd.), Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 158–175.
 • Ideální představy o ústavě, parlamentarismu a zástupcích lidu v revolučním roce 1848/1849, Moderní dějiny 20, 2012, s. 13–34.
 • Dem Volksvertreter ein Gesicht geben...“. Visualisierung und Popularisierung der Abgeordneten im Böhmen des 19. Jahrhunderts, in: Andreas Schulz – Andreas Wirsching (Hrsg.), Parlamentarische Kulturen in Europa. Das Parlament als Kommunikationsraum, Düsseldorf 2012, s. 335–354.
 • Die tschechischen bürgerlichen Parteien im Weltkrieg 1914–1918, in: Claudia Reichl-Ham – Irmgard Nöbauer (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg und der Vielvölkerstaat, Wien 2012, s. 165–178.
 • Fondová skupina Diplomacie a zahraniční politika 1848–1918, in: Jan Kahuda (ed.), Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka, Praha 2013, s. 43–61.
 • Fondová skupina Zemská oddělení, in: Jan Kahuda (ed.), Průvodce po Rakouském státním archivu pro českého návštěvníka, Praha 2013, s. 144–161. (Společně s Janem Kahudou a Jaroslavem Šulcem).
 • Organizace tisku českých honoračních stran 1861–1914 na příkladu Národní strany svobodomyslné (mladočechů), Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 13, 1–2/2013, s. 109–140.
 • The Czech Club in Prague: the Political Association as a Means to Political Mobilisation and the Legitimisation and the Cultivation of Civil Elites in the 1870s, in: Judit  Pál – Vlad Popovici (eds.), Elites and Politics in Central and Easter Europe (1848–1918), Frankfurt a. M. 2014, s. 53–79.
 • Der Alltag der tschechischen bürgerlichen Abgeordneten 1848–1918, in: Adéla Gjuričová – Andreas Schulz – Luboš Velek – Andreas Wirsching (Hg.), Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990, Düsseldorf 2014, s. 139–161.
 • Budování lokální a regionální organizace Národní strany v Čechách v 60. a 70. letech 19. století, Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 6, 2014, s. 9–37.
 • Písemné prameny úřední povahy k dějinám 19. a 20. století, in: Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 257–272. (spoluautor Jan Kahuda)
 • Karikatura jako historický pramen, in: Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014, s. 360–385. (spoluautor Martin Franc)
 • Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století, HOP 6, 2014, s. 32–52. (http://ucd.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2015/05/Velek.pdf)
 • Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská, Právněhistorické studie 45/1, 2015, s. 112–126.
 •  „Der“ erste weibliche Abgeordnete der Habsburgermonarchie im Böhmischen Landtag 1912, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 26, 2/2015, (edd: Gabriella Hauch – Regina Thumser-Wöhs – Luboš Velek, Frauen Politik Transformation / Women Politics Transformation, Innsbruck – Wien – Bozen 2015), s. 41–69 (https://www.studienverlag.at/bookimport/oezgArchiv/media/data0520/5461_oezg2_2015_s41_69_velek.pdf )
 • Německý tisk české Národní strany: k prehistorii Skrejšovského deníku Politik,  in: Petr Kopička (ed.), Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice – Praha 2016, s. 197–212.
 • Počátky českého nábožensko-politického konfliktu a katolický list Pozor (1861–1863), Studia historica brunensia 61, 2/2014 [vyšlo 2016], s. 31–51. (spoluautor Adam Dobeš)
 • Antonín Randa očima svých současníků, Právník 155, 8/2016, s. 673–688.
 • Politické strany a politická kultura, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740–1918, Praha 2016, s. 436–469.
 • Slavná korunovace, která se nikdy nekonala, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740–1918, Praha 2016, s. 506–533.
 • Staročeský deník Národ (1863–1866) a jeho redaktor Josef Kalousek, in: Pavel Fabini (ed.), Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha 2016, s. 30–63.
 • Zle vlastenci, zle, jezovité zde! Střet českých liberálů a klerikálů kolem usazení se Tovaryšstva Ježíšova v Praze roku 1866, in: Martin Čížek – Antonín K. K. Kudláč – Luboš Velek – Vít Vlnas – Jiří Vykoukal (eds.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka,  Praha 2017, 281 s. 252–281.
 • Prof. JUDr. Jan Krčmář (1877–1950). Příspěvek k životopisu I., in: Jan Krčmář. Paměti. Díl I. (do roku 1918), vyd. Luboš Velek – Alice Velková – Martin Klečacký, Praha – Pelhřimov 2017, s. 11–58.
 • Der Adel in Böhmen, in: Matthias Stikler – Jaroslav Kučera – Raimund Paleczek (Hgg.), Deutsche und Tschechen. Landsleute und Nachbarn in Europa, München 2017, s. 99–109.
 • Tomáš Garrigue Masaryk – ein Homo politicus, in: Peter Diem (ed.), Tomáš G. Masaryk. Vom Reichsratsabgeordneten zum Gründer der Tschechoslowakischen Republik. Bericht über das Masaryk-Symposium am 22. Juni 2017, Perchtoldsdorf 2018, s. 13–21.
 • K neúspěšným pokusům F. L. Riegra o založení českého politického periodika na konci padesátých let 19. století, in: Josef Tomeš (ed.), Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery, Praha 2018, s. 25–42.
 • Habsburská monarchie v moderní době, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 11–31.
 • Češi ve víru světové války (1914–1918), in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 46–71.
 • Auf dem Weg zur Staatlichkeit. Die böhmischen und österreichischen Länder vom Mittelalter bis in die Neuzeit, in: Niklas Perzi – Hildegard Schmoller – Ota Konrád – Václav Šmidrkal (Hg.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, Weitra 2019, s. 21–33. (spoluautor Hanns Haas)
 • Viribus unitis? Die böhmischen und österreichischen Länder von 1848 bis 1914, in: Niklas Perzi – Hildegard Schmoller – Ota Konrád – Václav Šmidrkal (Hg.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, Weitra 2019, s. 35–65. (spoluautoři Hanns Haas a Lukáš Fasora)
 • Solidarita ohrožených, in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, s. 143–155.
 • Rakouská strana práva. Pokus o klerikálně-konzervativní převrat v Předlitavsku počátkem sedmdesátých let 19. století, in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, 156–190.
 • Rozmach politického katolicismu v Čechách (sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století), in: Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018, s. 191–251.
 • Pokažené narozeniny – Petřinova aféra 1912. K soužití Čechů a Němců v českých zemích v předvečer I. světové války, Paginae historiae 27/1, 2019, s. 442–481.
 • Ausgleichstatthalter. Die zweite Ernennung von Franz Graf Thun-Hohenstein zum Statthalter in und die deutsch-tschechische Versöhnung, in: Martin Klečacký – Martin Klement (Hgg.), Böhmen Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung, Praha 2020, s. 77–113.
 • Finis Austriae? Nachdenken der Tschechen über die Gestalt der Habsburgermonarchie im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, Der Donauraum 60, 3/2020, s. 41–58.
 • Úvodem, in: Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (vyd.), Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915, Praha 2021, s. 5–12. (společně s E. Drašarovou, M. Klečackým a M. Klementem) [německy: Vorwort, in: tamtéž, s. 13–22.]
 • Nedostatek odvahy ke smíru. Marné úsilí o česko-německé vyrovnání v letech 1912 až 1915, in: Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (vyd.), Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915, Praha 2021, s. 58–168.
 • Die Geburt der tschechischen Moderne, in: Andreas Gottsmann – Stefan Wedrac (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. X. Das kulturelle Leben. Akteure – Tendenzen – Ausprägungen. Teilband 1: Staat, Konfession und Identität, Wien 2021, s. 887–955.
 • Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě. Přehled o stavu výzkumu, in: Viktor Pavlíček – Luboš Velek (eds.), Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, Praha 2021, s. 9–38. (spoluautor Viktor Pavlíček)
 • Soupeření o post nejzdárnějšího syna národa českého: Rieger versus Skrejšovský, in: Viktor Pavlíček – Luboš Velek (eds.), Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě, Praha 2021, s. 240–269.
 • Počátky politické činnosti Josefa Düricha. Od regionálního staročeského notábla k říšskému poslanci za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk v letech 1884–1885, in: Vratislav Doubek – Miroslava Květová (vyd.), Josef Dürich. Zapomenutý vítěz, Praha 2021, s. 49–76.
 • Josef Dürich říšským poslancem za volební obvod Nový Bydžov – Jičín v letech 1885–1891 a jeho pozvolný rozchod s Národní stranou, in: Vratislav Doubek – Miroslava Květová (vyd.), Josef Dürich. Zapomenutý vítěz, Praha 2021, s. 77–131.
 • Taceat mulier in ecclesia? Die Wahlrechtsdebatte um die Beteiligung von Frauen an den Wahlen zum böhmischen Landtag in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Widersprüchliche Prinzipien und bizarre Praxis, in: Tobias Kaiser – Andreas Schulz (Hg.), „Vorhang auf!“ Frauen in Parlament und Politik, Düsseldorf  2022, s. 103–128. (společně s Pavlem Fabinim)
 • Politik von „begossenen Pudeln“. Eine Episode der deutsch-tschechischen Versöhnungsversuche vor dem Ersten Weltkrieg, in: „Die Heimstatt des Historikers sind die Archive.“ Festschrift für Lothar Höbelt, hrsg. v.  Milan Hlavačka – Johannes Kalwoda – Michael Pammer – John Rogister – Luboš Velek, Wien – Köln 2022, s. 293–304.
 • Poslanecké kandidatury Karla Havlíčka v revolučním roce 1848, in: Anna Jonáková – Luboš Velek (vyd.), Havlíčku, Havle! K dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského, Praha 2022, s. 83–119.
 • Zum Geleit, in: Luboš Velek (Hg.), Abgeordnetenklubs und parlamentarische Fraktionen in der Habsburgermonarchie 1861–1918. Ihre Entstehung, Organisation und Bedeutung, Praha 2022, s. 7–13.
 • Adieu, Parlament! Der tschechische Katholisch-nationale Klub im österreichischen Reichsrat 1907–1911, in: Luboš Velek (Hg.), Abgeordnetenklubs und parlamentarische Fraktionen in der Habsburgermonarchie 1861–1918. Ihre Entstehung, Organisation und Bedeutung, Praha 2022, s. 95–151.
 • Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu, in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (eds.), Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století, Praha 2023, s. 111–122.
 • Der deutsch-tschechische „private Ausgleich“ von Arthur Skedl (1914/15), Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 61, 2/2021, s. 155–171. [vyšlo v září 2023]
 • František Václav Pštross (14. 3. 1823 – 12. 6. 1863), in: Jana Konvičná – Martina Maříková (eds.), První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989, Praha 2023, s. 172–178. [společně s Martinem Klečackým]
 • Karel Leopold rytíř Klaudy (30. 12. 1822 – 11. 2. 1894), in: Jana Konvičná – Martina Maříková (eds.), První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989, Praha 2023, s. 191–202.
 • Ženy k urnám i do uren! K politické emancipaci českých žen 1848–1948, Dějiny a současnost 45, 8/2023, s. 38–42.

Dictionary Entries

 • Strobach Antonín, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, Lieferung 62, Bd. 13, Wien 2010, s. 410.
 • Strobach Zdeněk, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, Lieferung 62, Bd. 13, Wien 2010, s. 410.
 • Eduard Grégr, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 169–172.
 • Josef Herold, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 190–194.
 • Karel Sladkovský, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 394–398.
 • Antonín Zázvorka, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 528–531.
 • Antonín Otakar Zeithammer, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 532–535.
 • Josef Žďárský, in: Josef Tomeš a kol. (vyd.), Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 557–561.
 • Tusar Vlastimil, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 67. Lieferung, Bd. 15, Wien 2016, s. 17–18.
 • Viková-Kunětická Božena, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung, Bd. 15, Wien 2017, s. 278–279.
 • Viškovský Karel, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 68. Lieferung, Bd. 15, Wien 2017, s. 297–298.
 • Votruba Vilém, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 69. Lieferung, Wien 2018, s. 356.
 • Žáček Jan, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 72. Lieferung, Bd. 15, Wien 2021, 391–392.
 • Žák Jan, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 72. Lieferung, Bd. 15, Wien 2021, 415.
 • Záruba Milo, in: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 72. Lieferung, Bd. 15, Wien 2021, 439.
 • Zázvorka Antonín, Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 72. Lieferung, Bd. 15, Wien 2021, 449.
 • František August Brauner, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen – Ondřej Horák – David Kolumber (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIII, Plzeň – Ostrava 2022, s. 220–222.
 • Jaromír Čelakovský, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen – Ondřej Horák – David Kolumber (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIII, Plzeň – Ostrava 2022, s. 312–314.
 • Josef Herold, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen – Ondřej Horák – David Kolumber (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIII, Plzeň – Ostrava 2022, s. 660–662.

Popularization texts

 • Kdyby nezabili arcivévodu, in: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin, red. Eva Vaňková, Praha 2007, s. 69–76.
 • Tichý dům se slavnou minulostí, Reflex 34/2008, s. 64–67.
 • Parlament slaví 150 let. Obnovení českého zemského sněmu v roce 1861, Právo & Byznys. Magazín pro právnickou obec a top management 1, 4/2011, s. 46–49.
 • 150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě, Akademický bulletin, 5/2011, s. 20–21.
 • 120. výročí zahájení činnosti České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Živa. Časopis pro popularizaci biologie 97, 4/2011, s. 150.
 • O předchůdcích Akademie věd v českých zemích, Akademický bulletin, 6/2011, s. 2–3.
 • Jubilejní rok Akademie věd, Akademický bulletin, 1/2015, s. 20–22.
 • Nedejme se! Před dvěma sty lety se narodil „vůdce národa“ František Ladislav Rieger, Lidové noviny – Orientace, 8. 12. 2018, s. 19–20.
 • Proslov PhDr. Luboše Velka, ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, in: Sborníček proslovů a fotografií ze slavnostního otevření stálé expozice. Památník F. L. Riegra a F. Palackého. Zámek Maleč 14. června 2018 v den 220. výročí narození F. Palackého a v roce oslav 200. výročí narození F. L. Riegra, red. Václav MACHÁČEK, [Praha 2018], s. 12–14.
 • Co dala monarchie republice, in: Universum. Revue České křesťanské Akademie 28, 4/2018, s. 35–37.
 • Rehabilitace podle Cimrmana, in: Hospodářské noviny, příloha Víkend, 10.–11. 4. 2021, s. 3.

Exhibitions

 • Parlament v zrcadle času – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 25. 10. 2006 až 12. 1. 2007. Autor koncepce a scénáře výstavy a doprovodných textů.
 • Na cestě k samostatnosti – výstava v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 24. 9. až 23. 11. 2008.

Radio and Television Programmes