vdoubek@post.cz

prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

 • +420 286 010 560
B 114

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2014, Prof., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě
2005, Doc., FF UK Praha
1998, Dr., FF UK Praha
1991, Mgr., FF UK Praha

Badatelské zaměření:

Politické dějiny a dějiny idejí se zaměřením na české země a středoevropský region v období 18. - 20. století; dějiny vystěhovalectví; česko-ruské vztahy

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • spolupracovník, Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání, GAČR, 2014-16 (řešitelka H. Kokešová)
 • řešitel, T. G. Masaryk a Slované, GAČR, 2012-2014
 • řešitel, Vystěhovalectví do Ruska a česká politika, GAČR, 2009-2011
 • spoluřešitel, Vídeňská revue Die Zeit a česká moderna, GAČR, 2008-2010 (řešitelka L. Merhautová Kostrbová)

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • pravidelná (od 2008) výuka profilačních předmětů Ústavu politologie FFUK:
 • Česká politická historie
 • České politické dějiny
 • seminář Texty k českému politickému myšlení
 • pravidelná (od 2006) výuka při Katedře středoevropských studií FFUK:
 • Politické myšlení ve středoevropském regionu

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2013 od 2013 člen redakční rady Історичный часопис з богемістики і словакістики, Ужгородський національний університет / Historical Journal of Czech and Slovak Studies Uzhhorod National University
 • od 2012 člen ediční rady knižnice EGO Nakladatelství Lidové noviny
 • od 2010 člen Komise politologických a sociálních věd při Grantové agentuře UK
 • od 2010 člen vědecké rady FF UK
 • od 2010 člen Správní rady Františka Topiče
 • od 2010 člen redakční rady časopisu Twentieth Century / Dvacáté století
 • od 2008 předseda redakční rady časopisu Střed : Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století
 • od 2005 člen vědecké rady Slovanské knihovny NK ČR
 • od 2004 člen oborové komise Ústavu politologie FF UK

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 9/2010-10/2010 studijní pobyt při Institut slavjanoveděnija AN RF, Moskva, Rusko

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Masarykův ústav AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Doubek, Vratislav. Moderna, realisté a Die Zeit. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 152 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 46). ISBN 978-80-7422-170-5.
 • Doubek, Vratislav. Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848-1922. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-7470-023-1

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kostrbová, Lucie ; Ifkovits, Kurt ; Doubek, Vratislav. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. PrahaWien : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 502 s. ISBN 978-80-86495-72-9.

Redakce kolektivních monografií

 • Doubek, Vratislav a kol. Parlament v čase změny : Případové studie z dějin českého a československého parlamentarismu. Praha : Akropolis 2011, 174 s. ISBN 978-80-87481-21-9
 • Hladký, Ladislav ; Doubek, Vratislav ; Vlček, Radomír ; Cibulka, Pavel ; Hrabcová, Jana ; Rychlík, Jan ; Šístek, František ; Vaculík, J. ; Veljanovski, N. ; Kaleta, Petr ; Sekyrková, M. ; Agičić, D. ; Białokur, M. ; Džujko, J. ; Firsov, J. F. ; Harbuľová, Ľ. ; Kovaľ, P. ; Marholeva, K. ; Maziarz, A. ; Nenaševa, Z. S. ; Serapionova, J. P. ; Šmíd, M. ; Štěpánek, V. ; Vašš, M. ; Gantar Godina, I. ; Šimunović Bešlin, B. T. G. Masaryk a Slované. Praha : Historický ústav, 2013. 440 s. (Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, A : 45). ISBN 978-80-7286-221-4.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Doubek, Vratislav. Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě. Historie-Otázky-Problémy. 2014, s. 22-31. (v tisku)

Studie v kolektivních monografiích

 • Doubek, Vratislav. Karel Kramarž i Tomaš Garrig Masarik : češskaja koncepcija razvala Avstro-Vengrii. In Narody Gabsburgskoj monarchii v 1914-1920 gg : ot nacionalnych dviženij k sozdaniju nacionalnych gosudarstv. Tom I. Moskva : Kvadriga, 2012, s. 111-115.
 • Doubek, Vratislav. Josef Vaclav Frič : Fundamentals of political exile. In Messages Home. Praha : Labyrint, 2012. s. 30-37. ISBN 978-80-87260-46-3.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.
 • Doubek, Vratislav. Zum Wandel des tschechischen „kolonisatorischen Anschpruchs“ im Osten. In Reznik, M. (ed.). Migration und Grenzraum im historischen Wandel: Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. Berlin-Leipzig : Kirchhof-Franke, 2013. s. 53-68, ISBN 978-3-933816-62-7.
 • Doubek, Vratislav. Religioznyje i cerkovnyje aspekty emigraciji na vostok Jevropy. In Mežkonfesionlaľnyje, kuľturnyje i obščestvennyje svjazy Rossiji s zarubežnymy slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M. F. Rajevskogo. Moskva-SPb : Institut slavjanovedenija RAN, 2013. s. 319-325, ISBN 978-5-7576-0283-7.