tomes@mua.cas.cz

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

 • +420 286 010 552
B 112

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2006–2013: PhD., FF UK, Praha, Ústav českých dějin
1979: PhDr., FF UK, Praha, Katedra československých dějin
1973–1978: Mgr., FF UK, Praha, Katedra československých dějin

Badatelské zaměření:

Novodobé české politické a kulturní dějiny; biografická encyklopedistika

Výzkumné projekty od roku 2010:

Spoluřešitel projektu Česká politická pravice v osudových letech 1938–1945, GA ČR, 2012–2016
Řešitel projektu Mnichov v pamětech současníků, GA AV ČR, 2009–2011
Spolupracovník projektu Čeští vědci v exilu 1948–1989, GA AV ČR, 2009–2011

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Ústav českých dějin, 2011–2012, výběrová přednáška Tváře první republiky

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2012 – dosud předseda ediční rady knižnice EGO. Paměti – deníky – korespondence, Nakladatelství Lidové noviny
2006 – dosud předseda správní rady Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích
2005 – dosud předseda redakční rady Biografického slovníku českých zemí, Historický ústav AV ČR
2009 – dosud vědecký redaktor Masarykova sborníku 
2003 – dosud člen redakčního kruhu ediční řady Korespondence T. G. Masaryka 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. (v tisku).

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. PrahaPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO : 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Redakce kolektivních monografií

 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s.

Studie recenzovaných časopisech

 • Tomeš, Josef. Státoprávní pokrokáři v meziválečném Československu. Druhý život jedné strany. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2014, roč. 6, č. 1, s. 38-64. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Česká strana státoprávně pokroková v předvečer první světové války na jaře 1914. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, č. 1, s. 35-64. ISSN 1210-6860.
 • Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81-112. ISSN 0862-6111.

Studie v kolektivních monografiích 

 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Tomeš, Josef. Mezi humanitou a nacionalismem. Češství u T. G. Masaryka a Viktora Dyka. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 65-91. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Tomeš, Josef. Neměli jsme kapitulovat! "Mnichovské" paměti dr. Vlastimila Klímy. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, roč. 4, suppl. 2, s. 21-38. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk - muž 29. října. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 95-106. ISSN 1803-9243.