cart
0
Member photo

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

E-mail: tomes@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 552

Room: B 112

Education:

2006–2013: PhD., Charles University Prague – Faculty of Arts, Institute of Czech History
1979: PhDr., Charles University Prague – Faculty of Arts, Department of Czechoslovak History
1973–1978: Mgr., Charles University Prague – Faculty of Arts, Department of Czechoslovak History

Research Interests:

Modern Czech political and cultural history; biographies and encyclopedics

Research Projects since 2010:

Investigator: Czech Political Right 1938-1945, Czech Science Foundation, 2012–2016
Principal Investigator: Munich in Contemporary Memoirs, Grant Agency of the Czech Academy of Sciences, 2009–2011
Team member: Czech Scientists in Exile 1948–1989, Grant Agency of the Czech Academy of Sciences, 2009–2011

Teaching Practice since 2010:

Faculty of Arts, Charles University, Prague, Institute of Czech History, 2011–2012,

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:

Since 2012: Editorial board member of the book series EGO. Paměti – deníky – korespondence Since 2006: Chair of the board of the Research Fund of Anna and Jaroslav Krejčí
Since 2005: Chair of the editorial board of the Biografický slovník českých zemí,
Since 2009: Scholarly editor of Masarykův sborník 
Since 2003: Editorial board member of the book series Korespondence T. G. Masaryka 

Most Important Publications since 2010:

Books

 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. (v tisku).

Co-authored Books

 • Tomeš, Josef; Vašek, Richard (eds.). Josef David: Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938–1948). Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2022.  978-80-7422-816-2 (NLN); 978-80-88304-62-3 (MÚA).
 • Kvaček, R.; Tomeš, Josef; Vašek, Richard. Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 319 s. (EGO: 1). ISBN 978-80-7422-150-7.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Editorships

 • Tomeš, Josef (ed.) ; Vašek, Richard (ed.). Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 187 s.

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Tomeš, Josef. Státoprávní pokrokáři v meziválečném Československu. Druhý život jedné strany. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2014, roč. 6, č. 1, s. 38-64. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Česká strana státoprávně pokroková v předvečer první světové války na jaře 1914. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, č. 1, s. 35-64. ISSN 1210-6860.
 • Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Beneš známý i neznámý. Obraz Edvarda Beneše v memoárech pamětníků. Moderní dějiny. 2013, roč. 21, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-6860.
 • Kvaček, R. ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard. Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 1, 81-112. ISSN 0862-6111.

Book Chapters

 • Malínská, Jana ; Tomeš, Josef. Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants. In Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A. (ed.). Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf : Droste, 2014. s. 211-230. ISBN 978-3-7700-5321-6.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Tomeš, Josef. Mezi humanitou a nacionalismem. Češství u T. G. Masaryka a Viktora Dyka. In Kučera, R. (ed.). Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. s. 65-91. ISBN 978-80-86495-98-9.
 • Tomeš, Josef. Neměli jsme kapitulovat! "Mnichovské" paměti dr. Vlastimila Klímy. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2012, roč. 4, suppl. 2, s. 21-38. ISSN 1803-9243.
 • Tomeš, Josef. Viktor Dyk - muž 29. října. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 95-106. ISSN 1803-9243.