soukal

Mgr. Jiří Šoukal

  • +420 286 010 589
B 210

Curriculum Vitae

Vzdělání

2013: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Odborné zaměření

Dějiny volného času za první republiky, dějiny vědeckých institucí po roce 1945

Výzkumné projekty

  • Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019, člen týmu

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Monografie

  • Šoukal, Jiří. Slasti a strasti letních bytů. Život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky. Academia, Praha 2016. ISBN 978-80-200-2611-8 

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Franc, Martin ; Havlas, Zdeněk ; Šoukal, Jiří. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2013. 291 s. ISBN 978-80-87782-12-5 (MÚA), 978-80-86241-49-4 (ÚOCHB)

Studie v kolektivních monografiích

  • Šoukal, Jiří. Dovolená na letním bytě, in: Štemberk, Jan a kolektiv. Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha 2012, s. 115–131. ISBN 978-80-86841-39-7

Studie v recenzovaných časopisech

  • Šoukal, Jiří. The Phenomenon of Summer Flats. Prager wirtschafts- und socialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, volume 15 (2012), s. 61–71. ISSN 1803-7518
  • Šoukal, Jiří. Prázdninové osady v době první republiky. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, roč. 16 (2015), č. 1–2, s. 53–73. ISSN 1211-8109
  • Šoukal, Jiří. Vysoké školy proti centralizaci vědy? Vztah ČSAV a Přírodovědecké fakulty UK v Praze na pozadí chemického výzkumu v 50. a 60. letech 20. století. Práce z dějin Akademie věd, roč. 7 (2015), č. 2, s. 193–205. ISSN 1803-9448