martinovska

Mgr. Soňa Martinovská

 • +420 286 010 135
A 206

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2014–dosud: Ph.D., FF JU, České Budějovice – Pomocné vědy historické
 • 2012–2014: Mgr., FF JU, České Budějovice – Archivnictví
 • 2009–2012: Bc., FF JU, České Budějovice – Historie-Archivnictví

Badatelské zaměření

 • české kulturní dějiny konce 19. a první poloviny 20. století
 • osobní prameny a ego-dokumenty
 • regionální historie
 • inventarizace a zpracovávání osobních fondů
 • ediční činnost

           

Publikační činnost

Studie v kolektivních monografiích

 • Martinovská, Soňa, Vzpomínky plzeňské rodačky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867–1947) jako útěcha v nelehkých časech. In Stočes, J.; Mušková, E. (ed.). Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 184–195. ISBN 978-80-261-0328-8.

Studie ve sbornících

 • Martinovská, Soňa, Mnoho tváří jednoho konfliktu. Prožitek druhé světové války ve vzpomínkách obyvatel města Plzně. In Dzurikaninová, N. (ed.). Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 161–175. ISBN 9788081524028.