mackovija@volny.cz

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.

 • +420 286 010 111
B 207

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2005–2012: Ph.D., FF UK, Praha
1996–2004: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny vědeckých institucí a orientalistiky, dějiny cestování, hospodářské dějiny se vztahem k Orientu 1918–1938

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spoluřešitel projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, FAMU a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014–2018.
 • Spolupracovník projektu Czechoslovak Export to Iran 1918–1939, London School of Economics, 2012–2013.
 • Hlavní řešitel projektu Czechoslovak Scholars in the Orient 1918–1938, GA ČR, 2009–2012.
 • Hlavní řešitel projektu The Czechoslovak Interests in Iraq 1918–1938. Life Story of Vlasta Kálalová di-Lotti, GA AV, 2008–2010.

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Hospodářské a sociální dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Od ledna 2015, redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd
2010 – dosud, člen, vedoucí české sekce projektu Egypt and Austria, Rakousko
2008 – dosud, člen, ASTENE – Association for the Study of Travel to Egypt and Near East, Velká Británie

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

10/12–01/13: Visiting Fellow (stipendium Anglo-Czech Educational Fund), London School of Economics, Velká Británie, UK.

 

Publikační činnost:

(zde viz přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Jůnová Macková, Adéla. Nerovné partnerství. Československo-íránské vztahy 1918–1938. Praha, 2013. 211 s. ISBN 978-80-86729-87-9

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924). Praha, 2014.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu II. Praha, 2013. 520 s.  ISBN 978-80-87271-81-0 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Navrátilová, H. ; Storchová, L. ; Havlůjová, H. ; Jůn, L. Českoslovenští vědci v Orientu I. Praha, 2012. 424 s. ISBN 978-80-87271-62-9 
 • Jůnová Macková, Adéla ; Jůn, L. Expeditio Obenberger. Praha, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7036-332-4

Redakce kolektivních monografií

 • Jůnová Macková, Adéla (ed.) ; Onderka, Pavel (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7036-298-3

Studie v recenzovaných časopisech

 • Jůnová Macková, Adéla. Orientální ústav a československé pronikání do Orientu 1928–1938. Stipendia hospodářského odboru. Časopis Národního muzea. 2014, roč. 183, č. 1-2, s. 19-34. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Cestování v zemi lva a slunce. Josef Hříbek a obchodní mise v Orientu. Nový Orient. 2014, roč. 69, č. 2, s. 65-70. ISSN 0029-5302
 • Jůnová Macková, Adéla. Journey of Czechoslovak Cultural Delegation to Egypt in 1956. „Cultural Agreement“ between Egypt and the Czechoslovak Republic. Acta FF ZČU. 2011, č. 3, s. 101-110. ISSN 1802-0364
 • Jůnová Macková, Adéla. Cesta kolem světa – zapomenutí globettroteři. Časopis Národního muzea. 2010, roč. 179, č. 3-4, s. 73-81. ISSN 1214-0627
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu. Listy cukrovarnické a řepařské. 2010, roč. 126, č. 9-10, s. 349-351.

Studie v kolektivních monografiích

 • Jůnová Macková, Adéla. Československé automobily v Orientu. In Hořejš, M.; Křížek, J. (ed.). Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945. Praha, 2012. s. 167-174. SBN 978-80-7037-216-6
 • Jůnová Macková, Adéla. Československé cukrovary a cukrovarníci v Íránu ve třicátých letech 20. století. In Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha, 2011. s. 187-204.
 • Jůnová Macková, Adéla ; Onderka, P. Travels of Czechoslovak Egyptologists to Egypt in 1950s. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 51-58. ISBN 978-80-7036-298-3
 • Jůnová Macková, Adéla. Czech Scholars in the Orient in the 19th to 20th century. Vlasta Kálalová Di-Lotti in Bagdad 1925-1932 and Her Entomological and Anthropological Collection. In Jůnová Macková, A. ; Onderka, P. (ed.). Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha, 2010. s. 59-67. ISBN 978-80-7036-298-3
 •  Jůnová Macková, Adéla ; Verbič, B. František Vladimír Foit. In Kubů, E. ; Šouša, J. ; Gašparovič, J. ; Žarko, L. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Pelhřimov, 2010. s. 373-384. ISBN 978-80-7415-025-8