kaucka

PhDr. et Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.

 • +420 286 010 117
A 204

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2017: PhDr., Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2017: Ph.D., Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2015: Mgr., Knihověda, FF UK, Praha
 • 2011–2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2008–2011: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • hospodářské dějiny Československa v první polovině 20. století
 • první pozemková reforma, dějiny zemědělství
 • hradní a zámecké knihovny

Výzkumné projekty

 • Pozemková reforma a říšskoněmečtí velkostatkáři, Grantová agentura UK v Praze, 2014-2016 (hodnocen jako mimořádně dobrý)

 

Publikační činnost od r. 2010

Monografie

 • Herc, Svatopluk; Kaucká, Kristýna; Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7434-352-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Kaucká, Kristýna. Osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období. Knihy a dějiny. 2015, roč. 22, s. 74–93. ISSN 1210-8510.
 • Kaucká, Kristýna. Jednání se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát. Středočeský sborník historický. 2014 [vyd. 2015], roč. 40, s. 40–81.  ISSN 0585-4172.
 • Kaucká, Kristýna. První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, č. 1, s. 127–154. ISSN 1210-6860.
 • Kaucká, Kristýna. Šlechtický velkostatek let 1848–1948 v české historiografii. Východočeské listy historické. 2015, roč. 32, s. 59–68. ISSN 1211-8184.
 • Kaucká, Kristýna; Tomášek, Jan. Přírodovědecká muzea v Berlíně a Salzburku – dvě inspirace pro muzea 21. století. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014, č. 1, s. 143–146. ISSN 1339-2204.
 • Kaucká, Kristýna. Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma. Kvasný Průmysl. 2016, roč. 62, č. 2, s. 60–62. ISSN 0023-5830.
 • Kaucká, Kristýna. (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru. Paginae Historiae. 2017, roč. 25, č. 1, s. 30–44. ISSN 1211-9768.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Kaucká, Kristýna. Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (ed).  České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. s. 291–300. ISBN 978-80-7405-362-7.
 • Kaucká, Kristýna. Uhlíři na Křivoklátsku v 19. století. In Matoušek, V.; Blažková, T. (ed.). Les a industrializace. Praha: Togga, 2015. s. 85–94. ISBN 978-80-7476-091-4.