kaucka

PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.

 • +420 286 010 584
B 308

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2017: PhDr., Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2017: Ph.D., Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2013–2015: Mgr., Knihověda, FF UK, Praha
 • 2011–2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2008–2011: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

 • hospodářské dějiny Československa v první polovině 20. století
 • první pozemková reforma, dějiny zemědělství
 • hradní a zámecké knihovny

Výzkumné projekty

 • Pozemková reforma a říšskoněmečtí velkostatkáři, Grantová agentura UK v Praze, 2014-2016 (hodnocen jako mimořádně dobrý)

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2019–dosud členka European Business History Association (EBHA)
 • 2019 – členka COST Aktion Who Cares in Europe (https://whocaresineurope.eu/)
  • Working Group 1 - Families and Social Welfare,
  • Working Group 4 - Intellectual Traditions in European Welfare: Voluntary Associations, Families and The State
 • Researcher ID (WOS) AAM-6879-2020
 • ORCID 0000-0001-5492-7774

 

Publikační činnost od r. 2010

Monografie

 • Kaucká, Kristýna. „Taková tlačenice na jednom dvorečku!“ aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (1918–1938). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2018. 220 s. ISBN 978-80-86874-94-4.
 • Herc, Svatopluk; Kaucká, Kristýna; Zouzal, Tomáš. Ministerstvo zemědělství 1918–1938. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7434-352-0.

 • Zlatník, Hynek; Kaucká, Kristýna; Křenková, Zuzana; Kmošek, Jiří (eds.). Historie a paměti obce Třenice. Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Litomyšl: Institut lidového kulturního dědictví, z. s, 2018. 305 s. ISBN 978-80-270-4478-8.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Kaucká, Kristýna. Pivovar v Krušovicích a první československá pozemková reforma. Kvasný Průmysl. 2016, roč. 62, č. 2, s. 60–62. ISSN 0023-5830. (Review, Web of Science)

Studie v recenzovaných časopisech

 • Kaucká, Kristýna. Osudy mikulovské zámecké knihovny v meziválečném období. Knihy a dějiny. 2015, roč. 22, s. 74–93. ISSN 1210-8510.
 • Kaucká, Kristýna. Jednání se státem ohledně pozemkové reformy na velkostatku Křivoklát. Středočeský sborník historický. 2014 [vyd. 2015], roč. 40, s. 40–81.  ISSN 0585-4172.
 • Kaucká, Kristýna. První československá pozemková reforma před Společností národů. Majetkoprávní spory s říšskoněmeckými a maďarskými velkostatkáři. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, č. 1, s. 127–154. ISSN 1210-6860.
 • Kaucká, Kristýna. Šlechtický velkostatek let 1848–1948 v české historiografii. Východočeské listy historické. 2015, roč. 32, s. 59–68. ISSN 1211-8184.
 • Kaucká, Kristýna. (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru. Paginae Historiae. 2017, roč. 25, č. 1, s. 30–44. ISSN 1211-9768.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Kaucká, Kristýna. Činnost Maxmiliána Egona Fürstenberga ve Svazech velkostatkářů na pozadí pozemkové reformy. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (ed).  České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. s. 291–300. ISBN 978-80-7405-362-7.
 • Kaucká, Kristýna. Uhlíři na Křivoklátsku v 19. století. In Matoušek, V.; Blažková, T. (ed.). Les a industrializace. Praha: Togga, 2015. s. 85–94. ISBN 978-80-7476-091-4.
 • Kaucká, Kristýna. Fürstenberský pivovar v Krušovicích (1869–1914). Rodinné podnikání na velkostatku Křivoklát, In Hlavačka, Milan; Bek, Pavel (ed.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2018.  s. 141–150. ISBN 978-80-7286-318-1.

Recenze

 • Kaucká, Kristýna. Noble Entrepreneurs. Bommerius, Christian: Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten, Berlin: Berenberg Verlag, 2017. in: Prague Economic and Social History Papers, 26/2017 (2), s. 77–78. ISSN 1803-7518.

 • Kaucká, Kristýna. Křivoklátsko mezi dvěma světy, 21.–22. 6. 2018. in: Zprávy památkové péče, 78/2018 (6), s. 698. ISSN: 1210-5538.

 • Kaucká, Kristýna; Tomášek, Jan. Přírodovědecká muzea v Berlíně a Salzburku – dvě inspirace pro muzea 21. století. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2014, č. 1, s. 143–146. ISSN 1339-2204.