kabova@mua.cas.cz

PhDr. Hana Kábová, Ph.D.

 • +420 286 010 116
A 205

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2012: PhDr., FF UK, Praha
2003–2011: Ph.D., FF UK, Praha
1995–2000: Mgr., PedF JU, České Budějovice

Badatelské zaměření:

kulturní dějiny 2. poloviny 19. století a 20. století; dějiny českého dějepisectví; osobnosti českého vědeckého a uměleckého života; kulturní a společenský život Pelhřimovska; pořádání a inventarizace osobních a rodinných archivů, ediční činnost

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2009–dosud členka vědecké rady Jihočeského sborníku historického. Supplementum

2009–2014 výkonná redaktorka recenzovaného periodika Práce z dějin Akademie věd

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. České BudějovicePelhřimov : Společnost pro kulturní dějiny, 2013. 599 s. ISBN 978-80-904446-9-0.

Studie v  recenzovaných časopisech

 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák jako editor v korespondenci s Josefem Vojtěchem Krouským (1930–1934). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 2, s. 207-236. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a T. G. Masaryk (Setkávání a míjení historika s filozofem a státníkem). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 55-85. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Historik Josef Vítězslav Šimák a Johana Husáková, dcera semilského lékárníka. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2012, roč. 25, č. 0, s. 251-260, 280. ISSN 1211-975X.
 • Kábová, Hana. Vzájemná korespondence Jaroslava Werstadta a Jiřího Špéta. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 1, s. 35-70. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana ; Veverka, K. Osudy osobního archivu Otakara Hostinského. Hudební věda. 2010, roč. 47, 2/3, s. 273-284. ISSN 0018-7003.

Studie v kolektivních monografiích

 • Kábová, Hana. "Fin de siécle". Kultura, vzdělanost a osvěta na přelomu 19. a 20. století; Světová válka. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 396-412. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Ve znamení historismu. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 357-363. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Kubismus a Pavel Janák v Pelhřimově - stále téma výzkumu?. In Novotný, M. (ed.). Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Praha : Národní technické muzeum, 2013. s. 57-61. ISBN 978-80-7037-223-4.
 • Kábová, Hana. Osobnost Ljudevita Pivka v kontextu československo-slovinských vztahů (1900-1937). In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 273-286. ISBN 978-80-7415-025-8.
 • Kábová, Hana. Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914). In Roháček, J.; Uhlíková, K. (ed.). Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha : Artefactum, 2010, s. 125-155. ISBN 978-80-86890-39-5. [Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Praha, 17.09.2008, CZ].