cart
0
Member photo

PhDr. Hana Kábová, Ph.D.

E-mail: kabova@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 116

Room: A 205

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

  Education

2012: PhDr., Faculty of Arts, Charles University, Prague
2003–2011: Ph.D., Faculty of Arts, Charles University, Prague
1995–2000: Mgr., Pedagogical Faculty, University of South Bohemia, České Budějovice

Research Interests

 • Czech cultural history of the second half of the 19th century and the 20th century, mainly historiography and cultural regionalism
 • Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies since 2010:
 • Since 2009: member of academic council of Jihočeský sborník historický. Supplementum
 • 2009–2014: managing editor of Práce z dějin Akademie věd

Research Projects

 • Team member (2015-2016): The Papacy, the Curia, and the Catholic Church in the Bohemian Lands 1820-1938. Relationships, Czech Specifics, and the Ultramontanism Phenomenon (Standard project supported by the Czech Science Foundation)
 • Chief researcher (2018-2019): Josef Dobiáš (1888-1972). Internationally respected historian of ancient and regional historiography (Regional project supported by CAS and Region Vysočina)

Membership in Editorial Boards, University Bodies and Scholarly Societies

 • Since 2009: member of academic council of Jihočeský sborník historický. Supplementum
 • 2009–2014: managing editor of Práce z dějin Akademie věd

 

Publications

(Publication list at MIA CAS since 2006: here)

(Publication list at the Archive of the CAS till 2005: here)

 

Most Important Publications

Books

 • Kábová, Hana; Koucká, I. a kol. Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo. Praha – Pelhřimov : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r. o., 2019. 253 s. ISBN 978-80-88304-10-4 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-87228-22-7 (MVP).
 • Kábová Hana (ed.). František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017. 223 s. Ed. Ego. Paměti, deníky, korespondence, sv. 14. ISBN 978-80-7422-432-4.
 • Kábová, Hana. Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921). Praha – Pelhřimov : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., 2015. 115 s. ISBN 978-80-87782-48-4 (MÚA AV ČR), ISBN 978-80-7415-123-1 (NTP).
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. České Budějovice – Pelhřimov : Společnost pro kulturní dějiny, o. s., Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., 2013. 599 s. ISBN 978-80-904446-9-0 (SPKD), ISBN 978-80-7415-070-8 (NTP).

Articles in Peer-Reviewed Journals

 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a rukopisná komise ČAVU. Fakta a souvislosti. Studie o rukopisech. 2017, roč. 47, s. 159-180. ISSN 0585-5691.
 • Kábová, Hana. Osudové okamžiky v životě Simonetty Buonaccini. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 2016, roč. 22, s. 85-100. ISSN 1211-9741.
 • Kábová, Hana. Příspěvky k osobním archivním fondům na stránkách Archivních zpráv ČSAV. Práce z dějin Akademie věd. 2015, suppl. 1, s. 75-85. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Místopisná komise České akademie věd a umění v letech 1913–1952. Práce z dějin Akademie věd. 2015, roč. 7, č. 1, s. 61-88. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Osobní fond Josef Vítězslav Šimák v Archivu Akademie věd České republiky. Archivní časopis. 2014, roč. 64, č. 4, s. 376-397. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Josef Vítězslav Šimák a T. G. Masaryk (Setkávání a míjení historika s filozofem a státníkem). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 55-85. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana. Vzájemná korespondence Jaroslava Werstadta a Jiřího Špéta. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 1, s. 35-70. ISSN 1803-9448.
 • Kábová, Hana ; Veverka, K. Osudy osobního archivu Otakara Hostinského. Hudební věda. 2010, roč. 47, 2/3, s. 273-284. ISSN 0018-7003.

Book Chapters

 • Kábová, Hana. P. Václav Ešner. Jeho (umělecko)historické zájmy a péče o kostel sv. Bartoloměje v Kyjích. In Ryantová, M.; Uhlíková, K.; Formánek, J.; Císařová, J. (ed.). Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, 2017, s. 235-245. ISBN 978-80-7415-167-5.
 • Kábová, Hana. „Fin de siécle“. Kultura, vzdělanost a osvěta na přelomu 19. a 20. století; Světová válka. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 396-412. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Ve znamení historismu. In Martínek, Z. (ed.). Pelhřimov. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 357-363. ISBN 978-80-7422-289-4.
 • Kábová, Hana. Kubismus a Pavel Janák v Pelhřimově - stále téma výzkumu?. In Novotný, M. (ed.). Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Praha : Národní technické muzeum, 2013. s. 57-61. ISBN 978-80-7037-223-4.
 • Kábová, Hana. Osobnost Ljudevita Pivka v kontextu československo-slovinských vztahů (1900-1937). In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 273-286. ISBN 978-80-7415-025-8.
 • Kábová, Hana. Zdeněk Wirth a Pelhřimov - Karel Polesný, Pavel Janák a pelhřimovská pobočka Klubu Za starou Prahu (1908-1914). In Roháček, J.; Uhlíková, K. (ed.). Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. Soubor příspěvků. Praha : Artefactum, 2010, s. 125-155. ISBN 978-80-86890-39-5. [Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Praha, 17.09.2008, CZ].

Archival Inventories

 • Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Arnošt Brichta a jeho rodina). Inventář. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 22 s. (3 kartony).
 • Brandejsová Tomsová, Petra – Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Fotografie do roku 1946). Dílčí katalog. Praha: MÚA AV ČR, 2020, elektronická pomůcka (databáze, Bach/Fotoarchiv) (2587 fotografických záběrů).
 • Kábová, Hana. Nejedlý Zdeněk (Gramofonové desky). Soupis. Praha: MÚA AV ČR, 2020, 60 s. (207 gramofonových desek).
 • Kábová, Hana. Osobní fond Josef Vítězslav Šimák. Inventář. Praha : MÚA AV ČR, 2014, 432 s. (100 kartonů, 46 kartoték, 72 fotografií).
 • Haasová, Marie – Kábová, Hana. Osobní fond František Záviška. (1819) 1891–1945 (1986). Inventář. Praha : A AV ČR, 2004, VI + 49 s. (14 kartonů).
 • Kábová, Hana. Fond Jednota československých matematiků a fyziků. 1872–1952 (1959). Praha : A AV ČR, 2003, XVII + 278 s. (80 kartonů, 2 kartotéky).
 • Kábová, Hana. Osobní fond Otakar Hostinský. Sbírka Otakar Hostinský – Kabinet Zdeňka Nejedlého. Prozatímní inventář. Praha : A AV ČR, 2001, XVIII + 46 s. (7 + 10 kartonů).