Mgr. et Mgr. Jitka Jindřišková

Portrét
 • +420 286 010 553
B 113

Curriculum Vitae

Vzdělání

2011: Mgr., historie – norský jazyk a literatura, FF MU, Brno
2011: Mgr., učitelství historie pro SŠ, FF MU, Brno
2008: Bc., historie – norský jazyk a literatura, FF MU, Brno

Badatelské zaměření

 • dějiny a kultura skandinávských zemí,
 • studentské hnutí, nová levice,
 • popularizace vědy, didaktika dějepisu,
 • korespondence TGM.

Výzkumné projekty od roku 2010

 • TA ČR, č. TL04000233, Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19, spolupracovnice (2020–2022),
 • NAKI II, DG18P02OVV026, Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, spolupracovnice (2018–2021).

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 10/2014‒12/2014 stipendijní pobyt – Univerzita v Oslu, Norsko,
 • 8/2012‒10/2012 studijní pobyt – Univerzita v Bergenu, Norsko.

 

Publikační činnost od roku 2010

(kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Kritické edice

 • HÁJKOVÁ, D., HERC S.,  JINDŘIŠKOVÁ  J. (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915), Praha 2020. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN 978-80-88304-50-0.

Studie v kolektivních monografiích

 • JINDŘIŠKOVÁ, Jitka. Augusto Pinochet očima norské radikální levice. In Jana Škerlová, Martin Vitko (eds.) Promýšlet Evropu dvacátého století. Hybatelé dějin. Brno: Matice moravská, 2018, s. 121‒134. ISBN 978-80-87709-10-8.

 • JINDŘIŠKOVÁ, Jitka. Odraz Vietnamské války v kultuře norského protestního hnutí v mezinárodních souvislostech. In Lenka Pokorná Korytarová, Jana Škerlová, Ondřej Haváč a Martin Hromek (eds.) Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Brno: Matice moravská, 2014, s. 91–111. ISBN 978-80-87709-08-5.

Studie v recenzovaných časopisech

 • JINDŘIŠKOVÁ, Jitka. Román Umdlené duše a problém moderního člověka. Korespondence T. G. Masaryka a Arneho Garborga. Práce z dějin Akademie věd. 2020, roč. 12, č. 2. ISSN 1803-9448.