jemelka

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Obrázek uživatele jemelka
  • +420 286 010 564
B 115

Curriculum Vitae

Vzdělání

2018: doc., FF Ostravské univerzity.

2002–2006: Ph.D., FF Ostravské univerzity.

1997–2002: Mgr., FF Ostravské univerzity.

Badatelské zaměření

Moderní hospodářské a sociální a náboženské dějiny; urbánní dějiny; dějiny českého dělnictva; historická demografie; dějiny průmyslového Ostravska; dějiny koncernu Baťa.

Výzkumné projekty od r. 2010

Řešitel: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, NAKI II, DG18P02OVV026.

Řešitel: Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita, sociální otázka, GA ČR, 2016–2018.

Spoluřešitel: Tovární města Baťova koncernu, GA ČR, 2010–2013.

Pedagogická činnost od roku 2010

Centrum středoevropských studií, Vysoká škola CEVRO Institut.

Fakulta umění, Ostravská univerzita.

Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Katedra společenských věd, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

2015 – dosud: redakční rada Montánna história (SR).

2008 – dosud: člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě.

2008 – dosud: člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

10/2015–9/2016, 12/2016–5/2017: Richard-Plaschka-Stipendium, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Wien, Rakousko.

9/2013–8/2014: Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.

 

Publikační činnost od roku 2010

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Spoluautorství vědeckých monografií

Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (eds.). Republika československá. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha : Academia, 2016. 910 s. ISBN 978-80-200-2635-4.

Redakce kolektivních monografií

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie III. Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 815 s. ISBN 978-80-7464-754-3.

Ševeček, Ondřej – Jemelka, Martin (eds.). Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013. 308 s. ISBN-978-3-515-10376-3.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie II. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 736 s. ISBN 978-80-7464-190-9.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 544 s. ISBN 978-80-7368-953-7.

Studie v recenzovaných časopisech

Jemelka, Martin. Bratrství a Život. Ostravská spiritistická scéna, její sociální zázemí a (nad)regionální kontakty (1918–1951). Studia theologica. 2018, roč. 20, č. 1, s. 175–202. ISSN 1212-8570.

Jemelka, Martin. "The Miracle of Slušovice". The Municipality and the United Cooperative Farm – Slušovice Agrocombine as the Pilgrimage Site of the Czechoslovak Consumerism at the Dawn of the Socialist State Era. Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy. 2018, roč. 109, č. 4, s. 739–756. ISSN 0020-2186.

Jemelka, Martin. "Brüderliche Treffen zum Lesen des Evangeliums". Die erste Generation des schlesischen Spiritismus (1897–1919). Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte = Journal of religious and intellectual history. 2017, roč. 69, č. 4, s. 323–347. ISSN 0044-3441.

Jemelka, Martin. Being Modern Christian an Worker in the Czechoslovak National State 1918–1939. Prispevki za novejšo zgodovino. 2017, roč. 57, č. 3, s. 97–113.

Jemelka, Martin. Religious Life in an Industrial Town. The Example of Ostrava, 1850–1950. The Hungarian Historical Review : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series. 2014, roč. 3, č. 4, s. 875–904. ISSN 2063-8647.

Jemelka, Martin. Dělnické kolonie tématem české historiografie. Tradice a stav výzkumu. Střed | Centre. 2014, roč. 6, č. 2, s. 105–119. ISSN 1803-9243.

Jemelka, Martin. Religious Life in an Industrial Town. The Example of Ostrava, 1850–1950. The Hungarian Historical Review : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series. 2014, roč. 3, č. 4, s. 875–904. ISSN 2063-8647.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 1, s. 61–86. ISSN 0037-6833.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt) (dokončení). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 2, s. 237–273. ISSN 0037-6833.

Jemelka, Martin. Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid. 2011, roč. 98, č. 1, s. 1–30. ISSN 0009-0794.

Studie v kolektivních monografiích

Jemelka, Martin. The Fight for a Roof oven One's Head. Housing Policy in Ostrava Coal Mining Companies and the Vítkovice Mining and Iron Corporation (1939–1945). In Rákosník, J. – Šustrová, R. (eds.). War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. s. 91–102. ISBN 978-80-7308-771-5.

Jemelka, Martin. The Ostrava Industrial Agglomeration in the First Half of the Twentieth Century. Where the Urban Countryside met the Rural Town. In Borodziej, W. – Holubec, S. – von Puttkamer, J. (eds.). Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. Europas Osten im 20. Jahrhnudert 5. München : De Gruyter Oldenbourg, 2014. s. 71–98. ISBN 978-3-11-036420-0.

Jemelka, Martin. Hrušov – Hruschau – Gruszów. Experimentální pole ostravské průmyslové aglomerace. In Vojvodíková, B. (ed.). Brownfieldy – cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : Europian Science and Art Publishing, 2013. s. 19–35. ISBN 978-80-87504-22-2.

Jemelka, Martin. Ostrawskie kolonie robotnicze na drodze od osiedli firmowych do socjalnie wykluczonych osiedli romskich (1954–1989). In Szyszlak, E. – Szyszlak, T. (eds.). Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013. s. 59–79. ISBN 978-83-62969-16-6, 978-83-932556-2-7.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. The Utopian Industrial City. The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Zimmermann, C. (ed.). Industrial Cities: History and Future. Frankfurt am Main : Campus Verlag + New York – University of Chicago Press, 2013. s. 236–262. ISBN 978-3-593-39914-0.

Jemelka, Martin. The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko. In Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.). Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene, Oregon : Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011. s. 174–192. ISBN 978-1-61097-014-3.