jemelka

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Obrázek uživatele jemelka
  • +420 286 010 564
B 115

Curriculum Vitae

Vzdělání

2002–2006: Ph.D., FF Ostravské univerzity v Ostravě.

1997–2002: Mgr., FF Ostravské univerzity v Ostravě.

Badatelské zaměření

Moderní hospodářské a sociální dějiny; urbánní dějiny; dějiny českého dělnictva; historická demografie; dějiny průmyslového Ostravska; dějiny koncernu Baťa.

Výzkumné projekty od r. 2010

Řešitel: Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita, sociální otázka, GA ČR, 2016–2018.

Spoluřešitel: Tovární města Baťova koncernu, GA ČR, 2010–2013.

Pedagogická činnost od roku 2010

Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Katedra společenských věd, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

2015 – dosud: redakční rada Montánna história (SR).

2008 – dosud: člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě.

2008 – dosud: člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

10/2015–9/2016: Richard-Plaschka-Stipendium, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Wien, Rakousko.

9/2013–8/2014: Fellow, Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, SRN.

 

Publikační činnost od roku 2010

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Spoluautorství vědeckých monografií

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha : Academia, 2016 (v tisku).

Redakce kolektivních monografií

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie III. Závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových závodů. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 815 s. ISBN 978-80-7464-754-3.

Ševeček, Ondřej – Jemelka, Martin (eds.). Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013. 308 s. ISBN-978-3-515-10376-3.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie II. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 736 s. ISBN 978-80-7464-190-9.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské dělnické kolonie I. Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 544 s. ISBN 978-80-7368-953-7.

Studie v recenzovaných časopisech

Jemelka, Martin. Dělnické kolonie tématem české historiografie. Tradice a stav výzkumu. Střed | Centre. 2014, roč. 6, č. 2, s. 105–119. ISSN 1803-9243.

Jemelka, Martin. Religious Life in an Industrial Town. The Example of Ostrava, 1850–1950. The Hungarian Historical Review : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae – New Series. 2014, roč. 3, č. 4, s. 875–904. ISSN 2063-8647.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 1, s. 61–86. ISSN 0037-6833.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Německé podnikání Baťova koncernu. Studie k hospodářským a sociálním dějinám hornoslezského továrního města Ottmuth (Otmęt) (dokončení). Slezský sborník. 2013, roč. 111, č. 2, s. 237–273. ISSN 0037-6833.

Jemelka, Martin. Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid. 2011, roč. 98, č. 1, s. 1–30. ISSN 0009-0794.

Studie v kolektivních monografiích

Jemelka, Martin. The Ostrava Industrial Agglomeration in the First Half of the Twentieth Century. Where the Urban Countryside met the Rural Town. In Borodziej, W. – Holubec, S. – von Puttkamer, J. (eds.). Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe. Europas Osten im 20. Jahrhnudert 5. München : De Gruyter Oldenbourg, 2014. s. 71–98. ISBN 978-3-11-036420-0.

Jemelka, Martin. Hrušov – Hruschau – Gruszów. Experimentální pole ostravské průmyslové aglomerace. In Vojvodíková, B. (ed.). Brownfieldy – cesta od minulosti do budoucnosti. Praha : Europian Science and Art Publishing, 2013. s. 19–35. ISBN 978-80-87504-22-2.

Jemelka, Martin. Ostrawskie kolonie robotnicze na drodze od osiedli firmowych do socjalnie wykluczonych osiedli romskich (1954–1989). In Szyszlak, E. – Szyszlak, T. (eds.). Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, 2013. s. 59–79. ISBN 978-83-62969-16-6, 978-83-932556-2-7.

Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. The Utopian Industrial City. The Case of the Baťa City of Zlín (Republic of Czechoslovakia). In Zimmermann, C. (ed.). Industrial Cities: History and Future. Frankfurt am Main : Campus Verlag + New York – University of Chicago Press, 2013. s. 236–262. ISBN 978-3-593-39914-0.

Jemelka, Martin. The Social Democratic Atheist Movement in Interwar Ostravsko. In Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. (eds.). Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene, Oregon : Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications, 2011. s. 174–192. ISBN 978-1-61097-014-3.