gecko

PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D.

 • +420 286 010 578
B 210

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2013–2017: Ph.D., Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2015: PhDr., Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK, Praha
 • 2011–2015: Bc., Japonská studia, FF UK, Praha
 • 2011–2013: Mgr., Historie, FF UK, Praha
 • 2008–2011: Bc., Historie, FF UK, Praha

Badatelské zaměření

Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy 19. a 20. století, Československo-japonské vztahy, Monopolizace trhu se stavebními hmotami

Výzkumné projekty od r. 2010

 • Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019 (člen týmu)
 • Konkurenti na jedné lodi. Soupeření a spolupráce na rakouském a československém trhu s cementem v letech 1918–1938, vnitřní grant FF UK v Praze, 2015
 • Mezi konkurencí, kartely a státem. Státní intervencionismus, podnikatelské strategie a transfer technologií v německém a předlitavském cementářském průmyslu před rokem 1918, Grantová agentura UK v Praze, 2015–2016

 

Publikační činnost od r. 2010

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Studie v recenzovaných časopisech

 • Gecko, Tomáš. „Akce Grygov“. Neúspěšný pokus Baťova koncernu o průnik do cementářského průmyslu. Hospodářské dějiny. 2015, roč. 29, č. 1, s. 37–81. ISSN 0231-7540
 • Gecko, Tomáš. Králův Dvůr ve stínu Perlmoosu. Konkurence a kooperace na předlitavském trhu s cementem před rokem 1918. Minulostí Berounska. 2015, roč. 19, č. 1, s. 11–47. ISSN 1211-9512

Kapitoly v odborných knihách

 • Gecko, Tomáš. Pod bičem konkurence - vzestupy a pády krále stavebních hmot: Rudolf Barta starší (1868–1952). In Štolleová, B.; Jančík, D. (ed.). Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014. s. 217–232. ISBN 978-80-7345-422-7
 • Gecko, Tomáš. Kartelizace cementářského průmyslu v kontextu hospodářských krizí v období let 1901-1938. Kubů, E.; Šouša, J.; Soukup, J. (ed.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha – Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015. s. 205–218. ISBN 978-80-7415-115-6
 • Gecko, Tomáš. Značka "Made in Czechoslovakia" v Zemi vycházejícího slunce: Propagační činnost první Československé republiky v meziválečném Japonsku. In Horák, P.; Boštík, P.; Karpíšek, J.; Sturz, Z. (ed). České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: 0ftis, 2015. s. 69–76. ISBN 978-80-7405-391-7

Studie ve sbornících

 • Gecko, Tomáš. Úloha českých cementáren v předlitavských kartelech. Minulostí Berounska. 2014, roč. 17, s. 71–105. ISBN 978-80-86772-83-7