franc@mua.cas.cz

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

 • +420 286 010 123
B 209

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2013: Doc., FPF SU, Opava
2004: Ph.D., FF UK, Praha.
2004: PhDr., FF UK, Praha.
1997: Mgr., FF UK, Praha,

Badatelské zaměření:

Vědní politika a sociální vědy ve střední Evropě v letech 1945–1993. Dějiny stravování a výživy v 18. – 20. století. Dějiny životního stylu a konzumu v Československu v letech 1945-1989.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Řešitel, Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019.
 • Spoluřešitel, Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970), GA ČR, 2015–2017.
 • Spoluřešitel, Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968,GA ČR, 2013–2016.
 • Člen týmu, Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná interview, GA ČR, 2011–2015.
 • Řešitel, Volný čas v českých zemích v letech 1956-1967, GA ČR, 2009–2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • 2010–dosud: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Orální historie – Soudobé dějiny
 • 2013-2014: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Hospodářské a sociální dějiny
 • 2009-2012: Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Dějiny

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2017-dosud: člen odborné rady, QTV
 • 2016–dosud: člen redakční rady, Slezský sborník
 • 2014–dosud: člen redakční rady, Práce z dějin Akademie věd
 • 2014-dosud: člen oborové rady doktorského studijního programu Historie, Slezská universita v Opavě
 • 2010–dosud: člen redakční rady, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
 • 2008–dosud, člen redakčního kruhu, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • 2007-2011, člen Rady pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i.
 • 2003–dosud, člen International Commission for Research into European Food History (2007–2015 člen Vědeckého výboru)
 • 1998 – dosud: předseda redakční rady, Kuděj. Kulturní dějiny
 •  

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Franc, Martin. Ivan Málek a vědní politika 1952-1989 aneb Jediný opravdový komunista?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 389 s. (Práce z Archivu Akademie věd : B 20). ISBN 978-80-86495-68-2.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Franc, Martin ; Mádlová, Vlasta. The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures. 2. exp. et rev. Praha : Academia, 2014. 459 s. ISBN 978-80-200-2340-7. 2. exp. et rev.
 • Franc, Martin ; Havlas, Zdeněk ; Šoukal, Jiří. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2013. 291 s. ISBN 978-80-87782-12-5 (MÚA), 978-80-86241-49-4 (ÚOCHB).
 • Franc, Martin ; Knapík, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha : Academia, 2013. 573 s.
 • Franc, Martin ; Knapík, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha : Academia, 2011. 1297 s.

Redakce kolektivních monografií

 • Janko, Jan ; Kostlán, Antonín ; Pokorná, M. ; Niklíček, L. ; Pokorný, J. ; Míšková, Alena ; Těšínská, Emilie ; Schwippel, J. ; Brádlerová, Daniela ; Mádlová, Vlasta ; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. Československý časopis pro fyziku. 2014, roč. 65, č. 5, s. 302-312. ISSN 0009-0700.
 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Jak psát dějiny Akademie věd?. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 141-162. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin. Výmysly německých profesorů i návrat ke zkušenostem předků. Přírodní potravinové náhražky za 1. světové války v českých zemích. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-16. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin. Z kuchyně přátel. Česká společnost a kulturní transfer z gastronomií SSSR a zemí sovětského bloku (1948-1989). Soudobé dějiny. 2010, roč. 17, č. 3, s. 312-334.
 • Franc, Martin. Fenomén "zdravé výživy" v českých zemích 1945-1989. Alergie. 2010, roč. 12, č. 3, s. 163-166. ISSN 1212-3536.

Studie v kolektivních monografiích

 • Franc, Martin. "Czech chocolate is the best!" Nationalism in the Food Industry in the Czech Lands around the Year 1900. In Oddy, D. J.; Drouard, A. (ed.). The Food Industries of Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Farnham : Ashgate, 2013. s. 107-118. ISBN 978-1-4094-5439-7.
 • Franc, Martin. The Rationing System again? Food and Food Supply at the Time of the Economic Crisis in Czechoslovakia at the Beginning of the 1960s. In Middell, M. ; Wemheuer, F. (ed.). Hunger and Scarcity under State-Socialism. Leipzig, 2012. s. 173-191.
 • Franc, Martin. Bread from wood: natural food substitutes in the Czech lands during the First World War. In Zweiniger-Bargielowska, I.; Duffett, R.; Drouard, A. (ed.). Food and War in Twentieth Century Europe. Farnham : Ashgate, 2011. s. 73-83. ISBN 978-1-4094-1770-5.
 • Franc, Martin. Pod dohledem vědců? Snahy ČSAV o expertizaci politického a hospodářského rozhodování v druhé polovině šedesátých let 20. století. In Lorencová, I.; Novotný, M. (ed.). Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha : Národní technické muzeum, 2011. s. 19-24. ISBN 978-80-7037-203-6.
 • Franc, Martin. Biologiediskurse über den "neuen Menschen" in der Tschechoslowakei der fünfziger Jahre am Beispiel des Biologen Ivan Málek. In Schulze Wessel, M.; Brenner, Ch. (ed.). Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989. München : R. Oldenbourg, 2010, s. 63-77. ISBN 978-3-486-59640-3. [Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Bad Wiessee, 22.11.2007-25.11.2007, DE].