bradlerova

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

 • +420 286 010 114
A 210

Curriculum Vitae

Vzdělání:

1997-2005: PhDr.-Ph.D., FF UK.
1990-1996: Mgr., FF UK.

Badatelské zaměření:

Dějiny československých vědeckých institucí a osobností ve 20. století; Dějiny vědy a ČSAV po roce 1952; Dějiny bankovnictví a ekonomiky v meziválečném Československu; Vojenská historie

Pedagogická činnost od roku 2010:

CEVRO Institut, Praha: Spisová služba a předarchivní péče, Pomocné vědy historické.
FF UK, Praha: Spisová služba a předarchivní péče

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2014-dosud: Členka Vědecké rady Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy v Praze.
2008-2010: Členka Mezinárodní archivní rady.
2009 – dosud: Členka Redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd
2005 – dosud: Občanské sdružení Co po nás zbude

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Brádlerová, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha: Academia; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 430 s. (České moderní dějiny, 8), ISBN 978-80-200-2971-3 (Academia), 978-80-88304-05-0 (MÚA AV ČR).
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a slovanských studií. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 567 s. (Ego). ISBN 978-80-7422-350-1.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 2. díl (1936-1939 [1945]). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 390 s. ISBN 978-80-86495-93-4.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. 1. díl (1921-1935). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 637 s. ISBN 978-80-86495-85-9.
 • Janko, Jan ; Kostlán, Antonín ; Pokorná, M. ; Niklíček, L. ; Pokorný, J. ; Míšková, Alena ; Těšínská, Emilie ; Schwippel, J. ; Brádlerová, Daniela ; Mádlová, Vlasta ; Franc, Martin. Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Brádlerová, Daniela. Nová věda v novém státě. Emancipace československé vědy v rámci ČSNRB s přihlédnutím k historické slavistice. Práce z dějin Akademie věd. 2019, roč. 11, č. 1, s. 1–18.
 • Brádlerová, Daniela. Spisová a předarchivní péče v Akademii věd České republiky. Paginae historiae. 2012, roč. 20, č. 2, s. 182-193. ISSN 1211-9768.
 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Milada Paulová a její reflexe vzniku republiky. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 121-130. ISSN 1803-9243.
 • Brádlerová, Daniela. Elektronická spisová služba v AV ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2010, roč. 2, č. 2, s. 149-152. ISSN 1803-9448.
 • Brádlerová, Daniela. Československá národní rada badatelská 1924 – 1929. Jihočeský sborník historický. 2009, suppl. 1, s. 113-121.
 • Brádlerová, Daniela: Československá národní rada badatelská 1924 – 1929, s. 113-121. In. Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), Dagmar Blümlová a kol., Jihočeský sborník historický – Suplementum 1, Jihočeské muzeum České Budějovice 2009., s. 113-121

Studie v kolektivních monografiích

 • Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan. Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová. In Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J. (ed.). Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2010. s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8.

Inventáře:

 • Československá společnost antropologická při ČSAV 1964–1992. 2008, 62 s.
 • Československá společnost chemická při ČSAV 1968–1972. 2008, 6. s.
 • Bohumil Sekla, 2007, 34 s. (úvod napsala V. Mádlová)