cart
0

Kolokvium: Sto let od smrti Aloise Rašína

18. 4. 2023, Vila Lanna, Praha

 

Společně s Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava Krejčích jsme 18. dubna 2023 v pražské Lannově vile uspořádali historické kolokvium Za práci pro vlast se neplatí, věnované stému výročí tragické smrti významného českého politika Aloise Rašína.

 

Kolokvia se zúčastnila Rašínova pravnučka profesorka Karolina Breitenmoser-Stránská, bohemistka z Basilejské univerzity, řada českých historiků a ekonomů i zástupci politických a kulturních kruhů. Uvedl a moderoval je Josef Tomeš, hlavní referát pronesla Rašínova biografistka Jana Čechurová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jež poutavě zpřítomnila dramatické osudy a zápasy charismatického bojovníka za samostatnost českého národa a za silný, prosperující československý stát.

 

Rašínovy národohospodářské názory a postoje, jeho opakované působení v úřadě ministra financí a jeho měnovou odluku v únoru a březnu 1919 zhodnotil ve svém příspěvku Radek Soběhart z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pokračování rašínovské rodinné tradice a příběh ministrova syna, národně demokratického politika Ladislava Rašína, předního organizátora domácího protinacistického odboje za německé okupace a posléze oběti hitlerovské perzekuce, připomněl Jan Boris Uhlíř.

 

Mluvené slovo na závěr pointoval komponovaný hudební program v podání komorního ensemblu Ostravská bandaska v čele s Viktorem Velkem, který dnešním posluchačům objevil zasuté melodie z počátku první republiky, skladby věnované Aloisu Rašínovi i kuplety kaceřující jeho politiku.

 

Foto: Vlasta Mádlová, MÚA

Související obsah

Lidé

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #