cart
0
Publications categories

Foto produktu

Zemědělská rada pro Království české 1873–1918

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal
Availability: Not for sale

Publikace představuje přehled dějin Vlastenecko-hospodářské společnosti v Českém království (1770-1872) a především její nástupnické organizace, Zemědělské rady pro Království české zřízené v roce 1873. Nastíněna je především struktura a působení této organizace, zvláštní pozornost je věnována jejímu významu pro zemědělský rozvoj v Čechách a osobnostem, které ji vedly.

MÚA AV ČR není distributorem této knihy.

Author:

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal

ISBN:

978-80-7434-196-0

Year of publication:

2015

Publisher:

Praha : Ministerstvo zemědělství

Log in