cart
0
Publications categories

Foto produktu

Vlastimil Klíma. 1938: Měli jsme kapitulovat?

Robert Kvaček – Josef Tomeš – Richard Vašek (eds.)
191 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 191 CZK
Regular price: 255 CZK
Availability: Upon request

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Sv. 1

Vlastimil Klíma (1898–1987) patřil v meziválečném období k nejvýraznějším osobnostem mladé generace národně demokratické strany. Vynikal jako publicista, znalec zahraničně politické problematiky a ideolog českého nacionalismu.

Koncem třicátých let, kdy byl poslancem Národního shromáždění, se výrazně angažoval v boji na obranu republiky; za druhé světové války se účastnil domácího odboje. Po únoru 1948 byl devět let vězněn v komunistických žalářích. V posledních desetiletích svého života se soustavně věnoval psaní politických memoárů. Zvláštní hodnotu mají jeho vzpomínky ohlížející se za událostmi roku 1938. Podrobně zde zachytil svou politickou a publicistickou činnost v dramatických předmnichovských měsících i v následujícím soumračném čase druhé republiky a podal svědectví o postojích některých francouzských politiků, s nimiž v létě 1938 vedl rozhovory týkající se obrany spojeneckého Československa. Zároveň přesvědčivě ukázal, jakou roli sehrála v mnichovské krizi česká nacionální pravice, důsledně odmítající kapitulaci před hitlerovským Německem i appeasementem západních mocností. Čtivě napsané paměti přinášejí mnoho neznámých faktů a dnešnímu čtenáři zpřítomňují atmosféru osudových dnů roku 1938.

Author:

Robert Kvaček – Josef Tomeš – Richard Vašek (eds.)

ISBN:

978-80-7422-150-7

Number of pages:

322

Year of publication:

2012

Volume / Issue:

01

Publisher:

Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in