cart
0
Publications categories

Foto produktu

Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství

Josef Tomeš
Availability: Not for sale

Knižnice Dějin a současnosti. Sv. 37

(2. doplněné vydání)

Monografie charakterizuje vztah Viktora Dyka a T. G. Masaryka během první třetiny dvacátého století v kontextu procesů a proměn, jimiž tehdy procházela česká národní společnost. Po většinu tohoto času to byl vztah konfliktní, ale nechyběly v něm ani momenty souznění a období spolupráce. V jeho centru ležely různé ideové a politické postoje obou mužů v dobovém národně emancipačním zápase, zároveň jej však ovlivňoval i generační rozdíl mezi nimi, jejich odlišné estetické cítění, značně protikladný lidský naturel a konečně osobní resentimenty. Studie poprvé synteticky zachycuje historii těchto sporů a srovnává různá pojetí češství, české a československé státnosti, jež se v nich střetala. Přitom objevuje, že v některých ohledech měli oba protivníci k sobě blíže, než by se navenek zdálo a než si sami uvědomovali.

https://www.nln.cz/knihy/viktor-dyk-a-t-g-masaryk/

Author:

Josef Tomeš

ISBN:

978-80-7106-309-4

Number of pages:

208

Year of publication:

2009

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #