cart
0
Publications categories

Foto produktu

Vědy o životě v českých zemích 1750–1950

Jan Janko
Availability: Not for sale

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 12

Rozsáhlé monografické dílo zaplnilo mezeru v dějinách oboru. Vychází z dlouholetého studia a bezpečné znalosti látky. Autor je rozčlenil chronologicky do pěti oddílů; podává v nich vždy přehled o vývoji jednotlivých disciplín věd o životě podle předem daného klíče, zařazen je také vždy výklad o institucích v oboru. Úvodní a závěrečná kapitola sumarizují jak postavení pojednávaných disciplin v české společnosti a v práci položené otázky, tak odpovědi na ně. Významným doplňkem je nejenom literatura, ale i výběrový odborný rejstřík osobností, který heslovitě podchycuje životní dráhu a dílo zahrnutých postav.

Author:

Jan Janko

ISBN:

80-902464-0-0

Number of pages:

612

Year of publication:

1997

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #