cart
0
Publications categories

Foto produktu

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová, Jiří Šoukal a kol.
188 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 188 CZK
Regular price: 250 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Na místě dnešní adresy V Holešovičkách 41, Praha 8 stávalo původně hospodářské zázemí usedlosti Rokoska. Ve třicátých letech 19. století zde byl do provozu uveden cukrovar, jenž byl na počátku dvacátého století rozsáhlými stavebními úpravami přebudován na Vydrovu továrnu poživatin. Prosperita vyhlášené prvorepublikové potravinářské firmy po smrti jejího zakladatele ovšem poklesla natolik, že byl veškerý libeňský nemovitý majetek podniku prodán roku 1928 Ústavu pro vědecký výzkum uhlí (ÚVVU), založenému jen o rok dříve, a pro jeho potřeby následně adaptován. V padesátých letech, mj. i v souvislosti se zřízením Československé akademie věd, byla část ÚVVU – včetně sídelních budov – včleněna do nově zakládaného akademického Hornického ústavu, který je z právního hlediska prvním přímým předchůdcem současného Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Kontinuita výzkumných prací, stejně jako působnost v areálu ohraničeném „Gabčíkovou zatáčkou”, je však zřetelně vysledovatelná až do druhého decennia 20. století. A právě celé této spletité devadesátileté historii je předkládaná kniha věnována.

Author:

Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová, Jiří Šoukal a kol.

Number of pages:

230

Year of publication:

2018

ISBN:

978-80-87782-88-0 (MÚA)
978-80-907299-0-2 (ÚSMH)

Publisher:

Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #