cart
0
Publications categories

Foto produktu

Technokracie v českých zemích (1900–1950)

Jan Janko – Emilie Těšínská (eds.)
Availability: Not for sale

Práce z dějin Akademie věd, řada A, sv 6

Studie z dějin techniky, sv. 3

Soubor statí, vydaný jako výsledek řešení projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (č. 409/97/0661).

 

Obsah

Studie

 • Ladislav Tondl: Technický svět a hodnoty
 • Jan Janko: Technokracie v Československu: několik modelů
 • Otto Smrček: Expanze technického myšlení
 • Martin Turnovský: Odbornost a politika: reformní a technokratické tendence v úvahách o hospodářském plánu, korporativním státě a hospodářském parlamentu v době první a druhé československé republiky
 • Jana Mandlerová: Technokraté v Národohospodářském ústavu 1907–1945
 • František Vencovský: Englišův postoj k technokracii
 • Emilie Těšínská: Vznik Masarykovy akademie práce: technokratické tendence a účast přírodovědců
 • Helena Janderová: Psychotechnický ústav
 • Vítězslav Orel: Kříženeckého idea dědičnosti ve vývoji eugeniky v českých zemích
 • Ludmila Cuřínová: Ústav pro národní eugeniku
 • Daniela Brádlerová: Nové myšlenkové a výtvarné proudy v Evropě a v českých zemích (konec 19. a první polovina 20. století)
 • Martin Franc: Technokratické tendence v bytové kultuře 20. a 30. let 20. století
 • Karel Müller: Kulturní a sociální souvislosti technokracie v moderních společnostech

Prameny a literatura

 • Emilie Těšínská: K pojmu technokracie
 • Helena Janderová: Rešerše o pramenech k tématu „Technokratické tendence v českých intelektuálních a politických dějinách (1900–1950)“
 • Emilie Těšínská: Publikace Masarykovy akademie práce: výběrová bibliografie
Author:

Jan Janko – Emilie Těšínská (eds.)

ISBN:

80-902464-5-1

Number of pages:

320

Year of publication:

1999

Log in