cart
0
Publications categories

Foto produktu

T. G. Masaryk a Slované

Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček a kolektiv
240 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 240 CZK
Regular price: 320 CZK
Availability: Sold Out

Kolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně jsou zde zmapovány Masarykovy kontakty s Rusy, Ukrajinci, Poláky, Slováky, národy bývalé Jugoslávie a Bulhary. Značná pozornost je v knize věnována také současným posunům ve vnímání a hodnocení T. G. Masaryka v jednotlivých slovanských státech.

Monografie reflektuje současný stav poznání sledované problematiky, přináší nejen objektivnější hodnocení ( bez nejrůznější dřívější ideologizace či sklonu k přílišnému patosu), ale často také nová, dosud neznámá fakta, resp.  prezentuje i relativně stará témata z netradičních úhlů pohledu.

 

Obsah

 • Úvodem

I. Problematika obecně slovanská, ruská a ukrajinská

 • Pavel Cibulka: Zahraničněpolitická dimenze Masarykovy činnosti na vídeňské říšské radě: zájem o slovanské i neslovanské problémy
 • Radomír Vlček: Masaryk a české rusofilství
 • Evgenij F. Firsov: Changes in the Estimation of T. G. Masaryk in Russia on the Eve of World War I and the Struggle for the Russian Edition of “Russia and Europe”
 • Zoja S. Nenaševa: Prvé kolo boja za pomlčku: ruské ministerstvo zahraničních vecí, T. G. Masaryk a otázka politického osudu Slovákov počas prvej svetovej vojny
 • Vratislav Doubek: Posuny kritiky antidemokratického režimu: T. G. Masaryk, E. Beneš a bolševická revoluce
 • Jelena P. Serapionova: T. G. Masaryk a ruská emigrace
 • Ľubica Harbuľová: T. G. Masaryk – ukrajinská otázka – ukrajinskí politickí predstavitelia (1917–1920)
 • Jaroslav Vaculík: Ke vztahu Masaryka k Ukrajině a Ukrajiny k tamním Čechům
 • Milada Sekyrková: School of Slavonic and East European Studies, London: T. G. Masaryk a jeho následovníci

II. Tematika polská

 • Antonin Maziarz: President Tomáš Garrigue Masaryk as Portrayed by the Right-wing Press in Greater Poland (1918–1937)
 • Marek Białokur: The Formation of Czechoslovakia and its President: Tomáš Garrigue Masaryk in the Eyes of Polish Historians between the 20th and 21th Centuries
 • Petr Kaleta: Albert Zipper a jeho vzpomínky na spolužáka z Vídně Tomáše Masaryka

III. Tematika slovenská

 • Martin Vašš: T. G. Masaryk a jeho vnímanie problémov Slovenska vo funkcii prezidenta ČSR
 • Peter Kovaľ: Obraz Tomáša Garrigue Masaryka v ľudáckej medzivojnovej tlači
 • Ján Džujko: Tomáš Garrigue Masaryk na stránkach východoslovenskej straníckej tlače v medzivojnovom období
 • Marek Šmíd: T. G. Masaryk a Slováci: proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989

IV. Tematika jihoslovanská (země bývalé Jugoslávie a Bulharsko)

 • Ladislav Hladký: T. G. Masaryk a jižní Slované: konstanty a proměnné v rámci starého příběhu
 • Jana Hrabcová: České politické elity a jejich vztah k samostatnému jugoslávskému státu
 • Irena Gantar Godina: “Let us learn from the Czech-Slavs”: Reception of Masaryk’s Views among Slovenian Intelligentsia from 1895 to 1914
 • Damir Agičić: Masaryk a Chorvati v minulosti a dnes: mezi nekritickou podporou a veřejným zpochybňováním
 • Václav Štěpánek: Tomáš G. Masaryk a Srbové z království před první světovou válkou
 • Biljana Šimunović Bešlin: The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press
 • František Šístek: „Povinnost čestného muže“: T. G. Masaryk a Černá Hora
 • Jan Rychlík: T. G. Masaryk, Bulhaři a makedonská otázka
 • Novica Veljanovski: T. G. Masaryk a makedonská otázka
 • Krasimira Marholeva: Obraz T. G. Masaryka v Bulharsku při příležitosti jeho 80. narozenin

 

 • Závěr
 • Ilustrační přílohy
 • Seznam užité literatury (výběr)
 • Jmenný rejstřík
 • Summary
 • Seznam autorů
Author:

Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček a kolektiv

Number of pages:

440

Year of publication:

2013

ISBN:

978-80-7286-221-4 (HIÚ)
978-80-87782-13-2 (MÚA)

Publisher:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Historický ústav

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #