cart
0
Publications categories

Foto produktu

Studie o rukopisech, XXXVII–XXXVIII (2007–2008)

113 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 113 CZK
Regular price: 150 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Jindřich MAREK, Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25 / The Hussitic explanation of the Psalms in the manuscript  XIII G 25 of the National Library of the Czech Republic, s. 3
 • Stanislav PETR, Středověký plenář z Načeradce / The medieval Načeradec plenarium, s. 25
 • Pavel BRODSKÝ, Výzdoba misálu z Načeradce / The decoration of the Načeradec missal, s. 45
 • Irena ZACHOVÁ, „Strahovský druhý“ rukopis Knihy Tovačovské DF V 11 (Doplňky k soupisu rukopisů Knihy Tovačovské VI.) / The "second" Strahov manuscript of the Tovačov Book DF V 11, s. 51
 • Viktor Kubík, Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby (Úvodní poznámky a základní typy akantu) / A Study on Art-historical Terminology of Medieval Book Paiting - (Preliminary Notes and Basic Types of Acanth), s. 65

Zahraniční bohemika / Manuscript bohemica from abroad

 • Marta VACULÍNOVÁ, s Památníky v Národní knihovně v Paříži, Albums in the National Library in Paris, s. 101

Kronika / Memorial

 • Pavel SPUNAR, Editor doctus. Ohlédnutí za Jaroslavem Eršilem / In Memoriam Jaroslav Eršil, s. 109
 • Miroslav ŠMIDÁK,Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Šolleho, DrSc / In Memoriam Zdeněk Šolle, s. 113

Anotace a recenze / Annotations and reviews

 • Juraj Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (P. SPUNAR), s. 117
 • Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. (P. BRODSKÝ), s. 119
 • Viktor Kubík, Příručka ke studiu středověké ornamentiky. Italské rukopisy (1200-1330) a byzantské rukopisy 10.–13. století. (P. BRODSKÝ), s. 121
 • Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum ältesten „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier;Das älteste „Necrolog“ des Klosters St. Maximin vor Trier, hg. von Francesco Roberg. (I. HLAVÁČEK), s. 124

Bibliografie / Bibliography

 • Marta HRADILOVÁ, Česká literatura kodikologická XXXII / Czech codicological literature XXXII, s. 188

 

 

ISSN:

0585-5691

Number of pages:

192

Year of publication:

2009

Volume:

37–38 (2007–2008)

Volume / Issue:

37-38

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #