cart
0
Publications categories

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLVIII (2018)

203 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 203 CZK
Regular price: 270 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Hana HANZLÍČKOVÁ, „…žena zrozená z královské krve ode mne požaduje dílo sestavené z citátů Písma, aby mohla studovat…“ Abatyše Kunhuta, Kolda z Koldic a tzv. Pasionál abatyše Kunhuty [„…žena zrozená z královské krve ode mne požaduje dílo sestavené z citátů Písma, aby mohla studovat…“ Abbess Cunigunde, Colda of Colditz and the Passional of Abbess Cunigunde], s. 3-21
 • Barbora TOTH, Mezi Itálií, Čechami a Uhrami. Iluminované rukopisy ze severní Itálie z pohledu panovnické reprezentace, stylu a umělecké výměny ve dvorském prostředí [Between Italy, Bohemia and Hungary: Illuminated manuscripts from northern Italy from the standpoint of the royal representatives, style and artistic exchange in the court environment], s. 23-62
 • Jindřich MAREK, Sermo de confessione Jakoubka ze Stříbra [Sermo de confessione by Jakoubek of Stříbro], s. 63-78
 • Tomáš VELIČKA, Knižní kultura v pozdně středověkých Lounech a počátky tamní historiografie (do poloviny 16. století) [Book culture in late medieval Louny and the beginnings of historiography there (to the mid-16th century)], s. 79-115
 • Stanislav Petr, Nejstarší český překlad Historie české Eneáše Silvia Piccolominiho v rukopise Vatikánské knihovny sign. Reg. lat. 601 [The oldest Czech translation of Historie česká by Eneáš Silvia Piccolomini in Vatican Library manuscript Reg. lat. 601], s. 117-141
 • Milada SVOBODOVÁ, Sbírka rukopisů v zámecké knihovně Blankenheim na sklonku osmnáctého století ve světle nově nalezeného knihovního katalogu [The collection of manuscripts at the Blankenheim Castle library at the end of the 18th century in the light of the newly discovered library catalogue], s. 143-183
 • Martina Hrdinová, Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury [Database of manuscripts and bibliography of codicological literature], s. 185-191

Zahraniční bohemika / Manuscript Bohemica from abroad

 • Marta VACULÍNOVÁ, Humanistická bohemika v rukopisech Herzog August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu [Early modern Bohemica in manuscripts at Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel], s. 193-205

Kronika / Memorial

 • Jerzy KALISZUK, Edward Potkowski i jego dzieło [Edward Potkowski and his work], s. 207
 • Devadesát let Pavla Spunara, s. 222                                                                                                                                

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz. Band. 1. Von den Anfängen bis zur Reformation. Hrsg. von Volker Honemann, Redaktion und Register: Gunhild Roth. Paderborn 2015 (V. BOK), s. 223
 • Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu, opracowala Marta Czyźak przy współpracy Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Arkadiusza Wagnera.  Toruń 2016 (I. HLAVÁČEK), s. 228
 • Karl Heinz Keller, Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Eichstätt. Band 4. Aus Cod. st 700 – Cod. st 766. Wiesbaden 2017 (S. PETR), s. 233
 • Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková, Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava 2017 (H. VLHOVÁ-WÖRNER), s. 241
 • Marco Heiles, Das Losbuch. Manuskriptologie einer Textsorte des 14. bis 16. Jahrhunderts. Wien-Köln-Weimar 2018 (I. HLAVÁČEK), s. 244
 • Václav Bok, Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus  Monachus  über den Ersten Kreuzzug. Hamburg 2018 (S. PETR), s. 246
 • Godescalc de Nepomuk, Teologia ca dispoziţie ştiinţifică, Prolog la Comentariu la Cartea Sentinţelor, Ediţie critică, (Ed., trad.) Alexander Baumgarten. Iaşi-Bucareşti 2016 (M. DEKARLI), s. 252
ISBN:

0585-5691

Number of pages:

266

Year of publication:

2018

Volume:

48

Volume / Issue:

48

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #