cart
0
Publications categories

Foto produktu

Studie o rukopisech, XLIX (2019), 1

75 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 68 CZK
Regular price: 100 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Thomas KRZENCK, Ein unbekanntes alttschechisches Fragment aus den Paulusbriefen in einer Bautzener Handschrift [An Unknown Old Czec h Fragment from the Pauline Epistles in the Bautzen Manuscript], s. 7-26
 • Helena KRMÍČKOVÁ, K rukopisnému dochování Husova traktátu De tribus dubiis [The Manuscript Preservation of the Tractate De Tribus Dubiis by John Hus], s. 27-36  
 • Jindřich MAREK, Svatváclavské kázání Jakoubka ze Stříbra z roku 1413 [The Sermon of the Feast of St. Wences by Jakoubek of Stříbro from 1413], 37-48
 • Lenka VESELÁ, Rodinná kronika Herbersteinů ve Vatikánské knihovně (Reg. lat. 1690). Nově identifikovaný rukopis ze švédské knižní kořisti [ The Herbestein Family Chronicle in the Vatican Library (Reg. lat. 1690). A recently Identified Manuscript from the Swedish War Booty of Books], s. 49-62

Kronika / Memorial

 • Zdeňka Hledíková (10. října 1938- 13. listopadu 2018) (I. HLAVÁČEK), s. 63-70

Literatura, anotace a recenze /  Literature, annotations and reviews

 • Bernd Schneidmuller - Harald Wolter-von dem Knesebeck, Evangeliar Heinrich des Lowen und Adelheid von England. Osfildern 2018 (I. HLAVÁČEK), s. 71-75
 • Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Brno 2018  (H.PÁTKOVÁ), s. 76-78
 • Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích Handbušek kodikologa. Praha  2018 (M. RYANTOVÁ), s. 79-81
 • Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Koln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, hg. Klaus Gereon Beuckers und Andreas Bihrer, unter Mitwirkung von Ursula Prinz. Wien- Koln- Weimar 2018  (I. HLAVÁČEK), s. 82-.84
 • Milada Homolková - Andrea Svobodová, Výklad Mikuláše Lyry na evangelium Sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Praha 2018 (S. PETR), s. 85-89
 •  Zentrum oder Peripherie? Kulturtranasfer in Hildesheim und im Raum Niedersachcsen (12 - 15. Jahrhundert), hg. von Monika E. Muller und Jens Reiche. Wiesbaden 2017  (I. HLAVÁČEK), s. 85-90
ISSN:

0585-5691

Number of pages:

99

Year of publication:

2019

Vintage:

49

Volume number:

49/1

Log in