cart
0
Publications categories

Foto produktu

Studie o rukopisech, XL (2010)

218 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 218 CZK
Regular price: 290 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Stanislav ČERVENKA, Jana HRBAČOVÁ, Štěpán KOHOUT, Misál opatovický / The missal of Opatovice, s. 5
 • Zdeňka HLEDÍKOVÁ, K autorství Komentáře na Apokalypsu doktora Heřmana / To the authorship of the Commentary on the Apocalypse by Doctor Heřman, s. 53
 • Dana STEHLÍKOVÁ, Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic / Latin manuscripts of the Herbarius by Cristannus of Prachatice, s. 61
 • Marie TOŠNEROVÁ, Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti / A Baroque series of chronicles from the castle library in Mnichovo Hradiště, s. 77
 • Marta HRADILOVÁ, Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách / Uměleckoprůmyslového muzea v Praze / Manuscripts and incunabula of the Minorites of Česky Krumlov in the holdings of the Museum of Decorative Arts in Prague, s. 91
 • Viktor KUBÍK, Poznámky k „českým typům akantů“ (Studie k uměleckohistorické terminologii středověké knižni malby 2) / Notes to the „Czech Types of Acanthus“ (Essay on the art historical terminology of the medieval illumination 2), s. 109

Materiály / Materials

 • Vladislav DOKOUPIL (†) – Přemysl BAR, Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně / Inventory of the manuscripts of the Piarist College library in Mikulov held  at the Moravian Provincial Library, s. 225

Literatura, anotace a recenze / Literature, annotations and reviews

 • K německým středověkým rukopisům v knihovnách v Čechách a na Moravě (V. BOK – S. PETR), s. 273
 • Codex und Raum. Hg. von St. – L. E. Saurma-Jeltsch – P. Strohschneider. Wiesbaden 2009 (I. HLAVÁČEK), s. 301
 • Fragmente. Der Umgang mit lückenhaft er Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Hg. von Christian Gastgeber – Christine Glassner – Cornelia Holzner/Tobisch – Renate Spreitzer. Wien 2010 (I. HLAVÁČEK), s. 303
 • Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit Hg. von Jill Bepler und Helga Meise. Wiesbaden 2010 (I. HLAVÁČEK), s. 306
 • Bücher des Lebens – lebendige Bücher. Hg. Von Peter Erhart – Jakob Kuratli Hueblin. Stiftsarchiv St. Gallen 2010 (H. PÁTKOVÁ), s. 308
 • Lire le manuscrit médiéval. Observer et décrire. Sous la direction de Paul Géhin. Paris 2007 (I. ZACHOVÁ), s. 312

Zprávy / Reports

 • Svatováclavská výstava v Rakouské národní knihovně a v pražském Národním muzeu (M. RYANTOVÁ), s. 323
 • Prezentace faksimile Jenského kodexu (P. BRODSKÝ), s. 329

Bibliografie / Bibliography

 • Marta HRADILOVÁ, Česka literatura kodikologická 33 / Czech codicological literature 33, s. 333
ISBN:

978-80-86495-77-4

ISSN:

0585-5691

Number of pages:

376

Year of publication:

2011

Volume:

40 (2010)

Volume / Issue:

40

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #