cart
0
Publications categories

Foto produktu

Střed | Centre, 2016/2

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Téma čísla

Drama v přelomu. Rok 1945 v individuálních i kolektivních osudech | Dramas of Rupture: 1945 in Personal and Collective Fates

Vědecké stati | Studies

  • Chad Bryant: War as Revolution of the Self: The Diaries of Vojtěch Berger
  • Anton Hruboň – Marek Syrný: Slovensko ako štátoprávny problém na ceste k obnove Československa roku 1945 očami slovenských politických strán (východiská, predstavy, očakávania a realita). [Slovakia as a constitutional problem on the way to renewal of Czechoslovakia in 1945 in the eyes of Slovak political parties (bases, imaginations, expectations and reality)]
  • Jaromír Mrňka: „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. [“In our land the end of the war is going to be written by blood.” Collective Violence of the Year 1945 in the Czech Lands as Politics, Culture and Social Practice]
  • Jana Kasíková: Poválečná repatriace jako mezinárodní problém, její východiska a participace Československa. [The post-war repatriation as an international problem, its backgrounds and the participation of Czechoslovakia]

Recenze | Reviews

  • Roger GRIFFIN, Modernismus a fašismus. Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera (Pavel Baloun)
  • Martin RÁJA, V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914 (Martin Klečacký)
  • Tatjana LICHTENSTEIN, Zionism in Interwar Czechoslovakia – Minority Nationalism and the Politics of Belonging (Daniela Bartáková)
  • Pavel HORÁK, Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953) (Tomáš Zahradníček)
  • Jakub ŠLOUF, Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 (Vítězslav Sommer)
  • Matěj SPURNÝ, Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech (Pavla Kačmárová)
ISSN:

1803-9243

Number of pages:

179

Year of publication:

2016

Volume:

8

Volume / Issue:

08/2

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #