cart
0
Publications categories

Foto produktu

Střed | Centre 2015/1

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Téma čísla:

Důvěra na prodej. Korupce a klientelismus | Trust for Sale. Corruption and Clientelism

Studie / Articles:

 • Robert Bernsee: Delegitimation through Corruption. Legal and Administrative Changes in Bavaria and Prussia during the Napoleonic era (1800–1820)
 • András Cieger: The Ways of Enrichment and its Interpretations in Hungarian Politics after the Austro-Hungarian Compromise of 1867
 • Béla Bodó: Heroes or Thieves? Nepotism, Clientage and Paramilitary Violence in Hungary, 1919–1921

Diskuse / Discussion:

 • Vladimír Naxera: Veřejné, nebo soukromé? Příspěvek do debaty o charakteru korupčních a klientelistických jevů

Přehled bádání / Research Overview

 • Ines Koeltzsch: History takes place. Neuere Forschungen zur Geschichte multiethnischer Städte Zentral- und Osteuropas im 20. Jahrhundert

Recenze / Reviews:

 • RÓBERT KISS SZEMÁN, Slovanský Goethe v Pešti: Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů (József Demmel)
 • JITKA BALCAROVÁ, „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“ (Jana Malínská)
 • DETLEF BRANDES, ALENA MÍŠKOVÁ, Vom Osteuropa-Lehrstuhl ins Prager Rathaus. Josef Pfi tzner 1901–1945 (Karel Hruza)
 • MILAN DUCHÁČEK, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin (Roman Pazderský)
 • BIRGIT VIERLING, Kommunikation als Mittel politischer Mobilisierung: die Sudetendeutsche Partei (SdP) auf ihrem Weg zur Einheitsbewegung in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1933–1938) (Mikuláš Zvánovec)
 • JAROMÍR BALCAR, JAROSLAV KUČERA, Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1945 (Rüdiger Hachtmann)
ISSN:

1803-9243

Number of pages:

214

Year of publication:

2015

Volume:

7

Volume / Issue:

07/1

Log in