cart
0
Publications categories

Foto produktu

Střed | Centre 2013/1

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Téma čísla:

Pomíjivé rozdělení. Hranice ve střední Evropě 1918–2000

Vědecké stati:

 • Maciej Górny, Der Krieg der Karten. Geografen und Grenzziehungen in Ostmittel- und Südosteuropa 1914–1920
 • Kathleen Geaney, Špatná strana hranice? Anglicky mluvící levicová komunita v Československu na počátku studené války
 • Miloš Řezník – Martina Power, Funkcionální proměna hranice a historický diskurs v současnosti: česko-saský příklad po roce 1989

Diskuse

 • Martin Sabrow, Der Ort der Erinnerung. Überlegungen zur Aneignung der Vergangenheit in der Gegenwart

Přehled bádání

 • Pavel Mücke, Cestování a cestovní ruch v Československu mezi lety 1945–1989 pohledem české historiografie soudobých dějin

Recenze:

 • Robert Sak, Miroslav Tyrš: sokol, myslitel, výtvarný kritik (Jan Mareš)
 • Miloš Řezník - Luboš Velek (Hg.), Adelsgeschichte als Elitenforschung (Jiří Georgiev)
 • Ines Koeltzsch, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag 1918–1938 (Kristina Kaiserová)
 • Hana Kubátová, Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce 1938–1945 (Miloslav Szabó)
 • Iris Engemann, Die Slowakisierung Bratislavas. Universität, Theater und Kultusgemeinden 1918–1948 (Roman Holec)
 • Matěj Spurný, Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí 1945–1960 (Benjamin Frommer)
ISSN:

1803-9243

Number of pages:

187

Year of publication:

2013

Volume:

5

Volume / Issue:

05/1

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #