cart
0
Publications categories

Foto produktu

Střed | Centre 2012/2

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Téma čísla:

Národ, gender, bída. Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

Vědecké stati:

 • Jakub Beneš, Czech Social Democracy, František Soukup, And the Habsburg Austrian Suffrage Campaign 1897-1907. Toward a New Understanding of Nationalism in the Workers´ Movements of East Central Europe
 • Jan Mareš – Vít Strobach, Třída dělníků i žen? Proměny chápání genderových vztahů v českém dělnickém hnutí (1870-1914)
 • Martin Polášek, Představy o roli sociální politiky v Československé sociálně demokratické straně dělnické mezi světovými válkami: Polemika mezi Evženem Šternem a Jiřím Pleskotem

Diskuse

 • Thomas Oellermann, Proč ještě nikdo nenapsal dějiny sudetoněmecké sociální demokracie

Recenze:

 • Rudolf Kučera, Staat, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich (Jan Županič)
 • Martin Schulze Wessel, Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und der russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848–1922 (Tomáš W. Pavlíček)
 • Karol Hollý, Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (Jana Malínská)
 • Lucie Kostrbová, Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století (Michal Topor)
 • Vítězslav Sommer, Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním
  komunismem (1950–1970) (Doubravka Olšáková)
 • Jonathan Bolton, Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism (Vítězslav Sommer)
ISSN:

1803-9243

Number of pages:

170

Year of publication:

2012

Volume:

4

Volume / Issue:

04/2

Log in