cart
0
Publications categories

Foto produktu

Střed | Centre 2011/1

74 CZK
Discount 25%
Price without VAT: 74 CZK
Regular price: 98 CZK
Availability: In stock
Delivery: Delivery options

Téma čísla:

Ve znamení kříže. Náboženství a církev ve společnosti, kultuře a politice 1890-2000

Vědecké stati:

 • Tomáš W. Pavlíček, Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století
 • Martin Zückert, Staatlicher Wandel und konfessionelle Formierung. Die Kirchen und die deutschen Bevölkerungsgruppen in der Tschechoslowakei nach 1918 .
 • Marek Šmíd, Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky
 • Martin C. Putna, Spisovatelé Schwarzenberg a Esterházy: Aristokracie, modernita, literárnost a religiozita

Diskuse:

 • Róbert Kiss Szemán, Konzervatismus aneb katolické inkulturační snahy v evropském umění nové doby a moderny

Recenze:

 • Benno Gammerl, Staatsbürger, Untertanen und Andere. Der Umgang mit ethnischer Heterogenität im Britischen Weltreich und im Habsburgerreich 1867–1918 (Miroslav Hroch)
 • Petr Lozoviuk, Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlliche Auswirkungen (Ota Konrád)
 • Christiane Brenner, „Zwischen Ost und West“ Tschechische politische Diskurse 1945–1948 (Vítězslav Sommer)
 • Paulina Bren, The Greengrocer and his TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring (Ondřej Táborský)
 • Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert. (Jan Wintr)
 • Jan Wintr, Česká parlamentní kultura (Jan Bureš)
 • Hayden White, Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje (Lukáš Borovička – Vít Strobach)
ISSN:

1803-9243

Number of pages:

200

Year of publication:

2011

Volume:

3

Volume / Issue:

03/1

Log in

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #